Skip to main content
Voortaan zijn wij enkel in de voormiddag (9-12u) telefonisch bereikbaar.

Ongeplande zwangerschap

Als je ongepland zwanger bent, kunnen er tal van overspoelende en tegenstrijdige gevoelens en gedachten door je heen gaan. Fara is er voor je! We luisteren, geven informatie en begeleiden je bij je keuze. Zonder oordeel en anoniem als je dat wil.

Anticonceptie

Hulp bij beslissen

Abortus

Behoud

Pleegzorg/adoptie

Na seksueel misbruik