Skip to main content

11 vragen die je helpen beslissen bij ongeplande zwangerschap

Hieronder volgen een paar vragen die je kunnen helpen om je gevoelens en je gedachten ten opzichte van je zwangerschap en de mogelijke keuzes helder te krijgen.

Als je ongepland of ongewenst zwanger bent, kan je zo overspoeld worden door emoties en gedachten dat je het gevoel hebt niet meer helder te kunnen nadenken over je keuzes. Het is belangrijk om toch de nodige tijd te nemen en stil te staan bij je opties, zodat je een keuze kan maken waar jij (jullie) mee verder kunnen. Neem de tijd om onderstaande vragen te beantwoorden, denk er goed over na, bespreek ze met een vriendin/ouder/je partner/Fara/een hulpverlener, schrijf de antwoorden neer, ga wandelen...

 • Hoe sta jij in het leven?

  Wat vind jij belangrijk in het leven in het algemeen en in jouw leven in het bijzonder? Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Hoe kunnen deze je helpen bij de keuze waar je nu voor staat?

 • Wat zijn jouw ideeën over zwangerschap en kinderen krijgen?

  Wat is je gevoel aangaande je zwangerschap? Wat betekent een kind grootbrengen voor jou? Hoe dacht jij erover vóór je wist dat je zwanger was? Hoe denk je er nu over?

 • Hoe denkt jouw omgeving erover?

  Hoe reageert jouw omgeving op de zwangerschap of hoe denk je dat ze zal reageren? In welke mate vind je dat je daarmee kan en moet rekening houden? Welke reacties uit je omgeving zouden op dit moment het meest behulpzaam zijn?

  Elke cultuur bepaalt de waarden en normen waarmee je opgroeit. Geven ze je een richting aan bij het beslissen? Hoe denk jij over wat mag en niet mag?

 • Wat is je draagkracht?

  Je staat voor een moeilijke beslissing. Welke sterke punten in jezelf kunnen je helpen die beslissing te nemen? Wat heeft jou in het verleden al geholpen bij het nemen van moeilijke beslissingen? Welke elementen in jezelf kunnen juist een hindernis vormen om een goede beslissing te nemen? Wat heb je nodig? Wie zou jou kunnen helpen? Waarmee?

 • Hoe zit het met je gezondheid?

  Heb jij bepaalde leefgewoonten die een gezonde zwangerschap in de weg kunnen staan? Gebruik je drugs of alcohol? Lijd je aan een psychiatrische aandoening waarvoor je medicatie moet nemen? Zijn er bepaalde gezondheidsproblemen die een zwangerschap in de weg staan? Raadpleeg indien nodig je huisarts of een vroedvrouw.

 • Vind je steun in je omgeving?

  Stel dat je de zwangerschap behoudt, heb je dan voldoende mensen in je nabije omgeving die je praktisch kunnen helpen en je kunnen ondersteunen bij het grootbrengen van je kind?

  Stel dat je kiest voor abortus, met wie kan je over die keuze praten? Heeft iemand in je omgeving dit al eens meegemaakt? Bij wie vind je een luisterend oor, als je er achteraf eens over wil praten?

 • Hoe zit het met je partner?

  Zit je in een relatie, dan is dat een belangrijk element in het nemen van je beslissing. Hoe is je relatie momenteel? Wat zijn de sterke punten ervan? Wat zijn de moeilijke punten ervan? Schrijf ze op zonder er een positief of negatief oordeel over te hebben.

 • Wat zijn je angsten?

  Maak twee lijsten. Op het ene schrijf je: ‘Wat als ik de zwangerschap afbreek?’ Op het andere: ‘Wat als ik de zwangerschap behoud?’ Schrijf voor de twee lijsten alle angsten op die in je opkomen. Door je angsten duidelijk op een rijtje te zetten, worden ze hanteerbaarder.

 • Wat zijn je sterktes?

  Maak opnieuw twee lijsten. Op de ene zet je: ‘Ik laat de zwangerschap afbreken.’ Op de andere zet je: ‘Ik kies om de zwangerschap te houden.’

  Schrijf nu op elke lijst de sterke punten van jezelf op die je kunnen helpen om met deze keuze om te gaan. Doe het op beide lijsten, ook al denk je dat een van beide keuzes geen optie is voor jou.

 • Wat zijn je opties?

  Kiezen voor abortus? Kiezen voor een zwangerschap? Het kind houden of kiezen voor pleegzorg of adoptie? Neem rustig de tijd om de informatie over de diverse keuzes door te lezen. Op deze site vind je al heel wat info. Wil je nog meer weten? Stuur ons een mailtje of spreek ons aan op de chat!

 • Wat zijn, voor jou, de voor- en nadelen?

  Welke voor- en nadelen zie je bij elke optie? En hoe zwaar weegt ieder voor- of nadeel door voor jou? Schrijf alles op en duidt met een stift aan welke voor- en nadelen, voor jou, het meeste gewicht krijgen en dus het belangrijkst zijn.

Ongepland zwanger & twijfels: gebruik de keuzehulp!

De Keuzehulp is een website voor vrouwen, mannen en koppels die ongepland zwanger zijn en twijfelen over de te nemen beslissing. Je vindt er:

 • houvast dankzij betrouwbare informatie
 • verdieping aan de hand van gevarieerde opdrachten
 • verwijzing naar gespecialiseerde hulp, indien nodig