Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

11 vragen die je helpen beslissen bij ongeplande zwangerschap

Krijg je gevoelens en gedachten ten opzichte van de zwangerschap en de mogelijke keuzes helder.

Een ongeplande zwangerschap kan je overspoelen. Je kan niet meer helder nadenken over de keuzeopties. Gun jezelf de nodige tijd om stil te staan bij je opties. Zo kan er een keuze gemaakt worden waar je (jullie) nu en later mee verder kunnen. 

Neem de tijd om onderstaande vragen te beantwoorden:

 • denk er goed over na
 • leg de antwoorden nadien samen met je (ex-) partner
 • bespreek ze eventueel met een vriend(in)/ouder/Fara/een hulpverlener
 • schrijf de antwoorden neer
 • ga wandelen
 • ...
 • 1) Hoe sta jij in het leven?
  • Wat vind jij belangrijk in het leven in het algemeen en in jouw leven in het bijzonder?
  • Welke waarden zijn voor jou belangrijk?
  • Hoe kunnen deze je helpen bij de keuze waar je nu voor staat?
 • 2) Wat zijn jouw ideeën over zwangerschap en kinderen krijgen?
  • Wat is je gevoel over je zwangerschap?
  • Wat betekent een kind grootbrengen voor jou?
  • Hoe dacht jij erover vóór je wist dat je zwanger was?
  • Hoe denk je er nu over?
 • 3) Hoe denkt jouw omgeving erover?
  • Hoe reageert jouw omgeving op de zwangerschap of hoe denk je dat ze zal reageren?
  • In welke mate vind je dat je daarmee kan en moet rekening houden?
  • Welke reacties uit je omgeving zouden op dit moment het meest behulpzaam zijn?
  • Geeft je cultuur, je geloof je een richting aan bij het beslissen? Hoe denk jij vanuit je cultuur of geloof over wat mag en niet mag?
 • 4) Wat is je draagkracht?
  • Welke sterke punten in jezelf kunnen je helpen die beslissing te nemen?
  • Wat heeft jou in het verleden al geholpen bij het nemen van moeilijke beslissingen? 
  • Welke elementen in jezelf kunnen juist een hindernis vormen om een goede beslissing te nemen?
   • Wat heb je nodig?
   • Wie zou jou kunnen helpen?
   • Waarmee?
 • 5) Hoe zit het met je gezondheid?
  • Heb jij bepaalde leefgewoonten die een gezonde zwangerschap in de weg kunnen staan? Raadpleeg indien nodig je huisarts of een vroedvrouw.
   • Gebruik je drugs of alcohol?
   • Heb je een mentale belasting waarvoor je medicatie moet nemen?
   • Zijn er bepaalde gezondheidsproblemen die een zwangerschap in de weg staan?
 • 6) Vind je steun in je omgeving?
  • Stel dat je de zwangerschap behoudt, heb je dan voldoende mensen in je nabije omgeving die je praktisch kunnen helpen en je kunnen ondersteunen bij het grootbrengen van je kind?
  • Stel dat je kiest voor abortus, met wie kan je over die keuze praten?
   • Heeft iemand in je omgeving dit al eens meegemaakt?
   • Bij wie vind je een luisterend oor, als je er achteraf eens over wil praten?
 • 7) Hoe zit het met je partner?

  Zit je in een relatie, dan is dat een belangrijk element in het nemen van je beslissing.

  • Hoe is je relatie momenteel?
  • Wat zijn de sterke punten ervan?
  • Wat zijn de moeilijke punten ervan?
 • 8) Wat zijn je angsten?

  Door je angsten duidelijk op een rijtje te zetten, worden ze hanteerbaarder. Maak twee lijsten:

  • Op het ene schrijf je: ‘Wat als ik de zwangerschap afbreek?’ Schrijf alle angsten die in je opkomen. 
  • Op het andere: ‘Wat als ik de zwangerschap behoud?’ Schrijf alle angsten die in je opkomen. 
 • 9) Wat zijn je sterktes?

  Maak opnieuw twee lijsten:

  • Op de ene zet je: ‘Ik laat de zwangerschap afbreken.’
  • Op de andere zet je: ‘Ik kies om de zwangerschap te houden.’

  Schrijf nu op elke lijst de sterke punten van jezelf op die je kunnen helpen om met deze keuze om te gaan. Doe het op beide lijsten, ook al denk je dat een van beide keuzes geen optie is voor jou.

 • 10) Wat zijn je opties?

  Neem rustig de tijd om de informatie over de diverse keuzes door te lezen. Op deze pagina vind je al heel wat info.

  • Kiezen voor abortus?
  • Kiezen voor een zwangerschap?
  • Het kind houden of kiezen voor pleegzorg of adoptie?
 • 11) Wat zijn, voor jou, de voor- en nadelen?
  • Welke voor- en nadelen zie je bij elke optie?
  • En hoe zwaar weegt ieder voor- of nadeel door voor jou?

  Schrijf alles op en duidt met een stift aan welke voor- en nadelen, voor jou, het meeste gewicht krijgen en dus het belangrijkst zijn.

Ongepland zwanger & twijfels: gebruik de keuzehulp!

De Keuzehulp is een website voor vrouwen, mannen en koppels die ongepland zwanger zijn en twijfelen over de te nemen beslissing. Je vindt er:

 • houvast dankzij betrouwbare informatie
 • verdieping aan de hand van gevarieerde opdrachten
 • verwijzing naar gespecialiseerde hulp, indien nodig