Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Wat is adoptie?

Adoptie betekent dat je je kind afstaat aan adoptieouders en dat het voor altijd wordt opgenomen in een andere familie.

Geen ouderrechten meer

Je geeft je ouderrechten op. Je hebt dus geen plichten meer tegenover je kind, maar ook geen rechten. Je bent officieel niet meer de ouder van het kind.

Geen contact

In principe is er geen contact meer tussen jou en het kind waarvan je afstand doet. Tegenwoordig wordt er wel vaker gestreefd naar vormen van open adoptie, waarbij via de adoptiedienst contacten mogelijk zijn tussen geboortemoeders en kinderen. Dit kan echter alleen als beide partijen dit willen.

Hulp bij Het Adoptiehuis

Als je twijfelt over adoptie kan je terecht bij Het Adoptiehuis.
Dit is de Vlaamse dienst die alle binnenlandse adopties regelt. Je kan vrijblijvend een afspraak maken om meer informatie te krijgen. Het is dus niet omdat je hen contacteert dat je verplicht bent om door te gaan met de adoptie.

Meer informatie over adoptie?