Skip to main content
Wegens ziekte van een collega kan de chat deze namiddag helaas niet openen. Onze excuses. Wil je ons bereiken? Stuur dan een mailtje naar vragen@fara.be

Hoe verloopt adoptie?

Contact opnemen met het Adoptiehuis betekent niet dat je ook echt de stap zet om je kind af te staan. De beslissing nemen om een kind voor adoptie af te staan, doe je niet overhaast. Het is immers een emotioneel moeilijke beslissing. Als je (tijdens de zwangerschap) overweegt om je kind af te staan voor adoptie dan kan een medewerkster van het adoptiehuis je begeleiden en ondersteunen in je keuzeproces.

Tijdens de zwangerschap

Tijdens je zwangerschap word je goed begeleid bij het beslissingsproces. Je krijgt hulp om alle mogelijke opties - zoals je kind zelf houden of je laten ondersteunen door pleegzorg - nog eens goed op een rijtje te zetten. Je kan ook een aantal beslissingen nemen, zoals of je het kindje nog wil zien na de geboorte, of je het nog wil vasthouden, of net niet. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen.

Bij de bevalling

Je hoeft niet meteen bij de bevalling te beslissen of je je kindje wil afstaan of niet. Daarvoor heb je een bedenktijd tot minimum twee maanden na de geboorte. Gedurende die periode kan je kiezen of je kind wordt opgevangen in een speciaal daartoe geselecteerd pleeggezin of bij de kandidaat-adoptieouders. Je kan als moeder kiezen of je gedurende die tijd je kind wil zien of niet. In de bedenkperiode kan je als moeder zonder verdere procedure besluiten om je kind alsnog te houden.

2 maanden na de bevalling

De adoptieprocedure start met een notariële akte, ondertekend door de wettelijke geboorte-ouders en de adoptieouders. Deze akte wordt neergelegd bij de jeugdrechter. De jeugdrechter zal een onderzoek doen waarbij zowel jij, als afstandouder, als de adoptieouders worden gehoord. De adoptie wordt officieel wanneer na dit onderzoek een positief advies volgt. Dan krijgt het kind een nieuwe naam en krijgt het hetzelfde statuut als de (eventuele) biologische kinderen van de adoptieouders.

Sommige jeugdrechters willen ook de biologische grootouders van het kind horen als de afstandsmoeder minderjarig is. Het is dus niet altijd mogelijk om, mocht je dat wensen, je kind af te staan zonder je ouders daarover in te lichten.

Na de adoptie

Zoek iemand die je vertrouwt met wie je kan praten na de afstand van je kind. Voor professionele ondersteuning kan je terecht bij de adoptiedienst. Neem de tijd om dit afscheid te verwerken.

Het is niet omdat je contact opneemt met het adoptiecentrum dat je verplicht bent om je kind te laten adopteren. Je kan altijd een afspraak maken voor een eerste vrijblijvend gesprek voor meer informatie.