Skip to main content

Hoe verloopt adoptie?

Als je zwanger bent en overweegt om je kind af te staan voor adoptie zal een medewerker van Het Adoptiehuis je begeleiden in je keuzeproces.

Neem vrijblijvend contact op

 • Contact opnemen met het Adoptiehuis betekent niet dat je ook écht de stap zet om je kind af te staan.
 • De beslissing nemen om een kind voor adoptie af te staan, is emotioneel moeilijk. Doe dit niet overhaast, en neem dus je tijd. 

Tijdens de zwangerschap

Tijdens je zwangerschap helpt een begeleider van het Adoptiehuis je bij alle beslissingen die je moet maken:

 • alle mogelijke opties:
  • zelf houden en mama/papa worden
  • laten helpen door pleegzorg
  • abortus (indien nog mogelijk)
 • Je denkt na over dingen zoals:
  • wil je je kindje nog zien na de geboorte?
  • wil je het vasthouden, of net niet?
  • wil je zelf het kindje aan de adoptie-ouders geven of niet? 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met je wensen.

Bij de bevalling

 • Na de bevalling heb je een bedenktijd tot minimum twee maanden na de geboorte. Je hoeft niet meteen bij de bevalling te beslissen of je je kindje wil afstaan of niet!
 • In de bedenkperiode kan je als moeder zonder verdere procedure besluiten om je kind alsnog te houden.
 • Tijdens die periode kan je kiezen waar je kind wordt opgevangen:
  • in een speciaal daartoe geselecteerd pleeggezin
  • bij de kandidaat-adoptieouders zelf
  • Je kan als moeder kiezen of je gedurende die tijd je kind wil zien of niet

2 maanden na de bevalling

Twee maanden na de bevalling start de adoptieprocedure:

 • Een notariële akte wordt opgemaakt, ondertekend door de wettelijke geboorte-ouders en de adoptieouders.
 • Deze akte wordt neergelegd bij de jeugdrechter.
 • De jeugdrechter zal een onderzoek doen waarbij zowel jij, als afstandouder, als de adoptieouders worden gehoord.
 • De adoptie wordt officieel wanneer na dit onderzoek een positief advies volgt.
 • Dan krijgt het kind een nieuwe naam en krijgt het hetzelfde statuut als de (eventuele) biologische kinderen van de adoptieouders.

Sommige jeugdrechters willen ook de biologische grootouders van het kind horen als de afstandsmoeder minderjarig is.
Het is dus niet altijd mogelijk om, mocht je dat wensen, je kind af te staan zonder je ouders daarover in te lichten.

Na de adoptie

Neem de tijd om dit afscheid te verwerken:

Contacteer het Adoptiehuis

Het is niet omdat je contact opneemt met het adoptiecentrum dat je verplicht bent om je kind te laten adopteren. Je kan altijd een afspraak maken voor een eerste vrijblijvend gesprek voor meer informatie.