Skip to main content

Welk geloof heeft het adoptiegezin?

Als je gelovig bent, bijvoorbeeld moslim bent of je bent zelf christelijk opgevoed, kan het zijn dat je graag hebt dat je kind in een gezin met hetzelfde geloof terecht komt.

Dat is geen probleem. 
Samen met je begeleider van het Adoptiehuis zal je bekijken wat je belangrijk vindt voor je kind. Er wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden bij de keuze van adoptieouders. Als je wil kan je de adoptieouders ook ontmoeten.

Meer info over adoptie?