Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Hoe maak ik een keuze over een zwangerschap na seksueel misbruik?

Stel jezelf enkele vragen zodat je een weldoordachte keuze kan maken. 

Hoe kijk je naar je keuze?

 • Welke emoties motiveren je keuze? Vanuit welke zou je willen kiezen?
 • Is je keuze een manier om je kwaadheid uit te drukken of om wraak te nemen?
 • Moet je keuze een bepaald onrecht dat je werd aangedaan herstellen?

Hoe kijk je naar de zwangerschap?

 • Kan je de zwangerschap als positief ervaren of zie je het eerder als een straf?
 • Wat doet het idee dat je lichaam gaat veranderen met jou?
 • Hoe zou het voor jou zijn om de baby te voelen in je buik?

Hoe kijk je naar het kind?

 • Kan je het kind vooral zien als jouw eigen kind?
 • Of zie je het eerder als het kind van de persoon die je misbruikt heeft?
 • Zouden bepaalde eigenschappen van het kind het moeilijker of makkelijker maken om een beslissing te maken? Zo ja, welke?

Hoe sta je tegenover lichamelijk onderzoek?

 • Hoe ervaar je het als vreemde mensen je aanraken of onderzoeken?
 • Zijn er dokters/verpleegkundigen/vroedvrouwen die je genoeg zou vertrouwen om dit toe te laten?
 • Wat kan jou daarin ondersteunen?
Nood aan een (online) gesprek?

Wil je graag praten over de keuze die je moet maken of wil je graag samen deze vragen overlopen? Fara is er voor je, ook anoniem als je dit wenst.

Online keuzehulp

De opdrachten in de online keuzehulp kunnen je helpen bij je keuze.