Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Met wie kan ik praten over mijn verkrachting en zwangerschap?

Hopelijk heb je iemand in je omgeving die je in vertrouwen durft te nemen. Een familielid, een goede vriend(in),... Je kan ook terecht bij professionele hulpverleners. We lijsten ze hieronder voor je op. 

 • Zorgcentra na seksueel geweld

  De Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) bieden allesomvattende zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en advies aan hun steunfiguren. Deze zorg wordt aangeboden onder één dak door een speciaal opgeleid team. Zij bieden:

  • Medische zorg
  • Psychische zorg
  • Een forensisch onderzoek
  • Klacht neerleggen 
  • Opvolging nadien

  Je kan hier terecht binnen de 7 dagen na het seksueel geweld, 24/24u en 7/7d.

  Meer weten over de zorgcentra? klik hier.

 • 1712
  • 1712 is een gratis, anonieme en professionele hulplijn (chat-mail-telefoon) voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling.
  • Ze luisteren, geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. 
  • Meer weten? www.1712.be!
 • Nupraatikerover
  • anonieme Chatbox voor jongeren en volwassenen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling of verwaarlozing en iedereen die te maken krijgt met seksueel geweld.
 • Slachtofferhulp & slachtofferonthaal

  Slachtofferhulp:

  • Slachtofferhulp (dienst van het CAW) kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen.
  • Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. Zij bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen. 
   ​​​​

  Slachtofferonthaal:

  • Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. Deze kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering).
  • Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  
 • Punt vzw
  • Kennis en informatiecentrum rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
  • Organiseren ook lotgenotengroepen
  • meer informatie op punt.vzw
 • Op zoek naar lotgenoten?
  • Via de website www.zelfhulp.be kan je een lotgenotengroep bij jouw in de buurt vinden! 
 • Fara
  • Bij Fara kan je terecht bij professionele medewerkers.
  • Je kan met hen praten over je zwangerschap als gevolg van een verkrachting. Zowel voor als na de keuze bieden we een warm en luisterend oor. Dat kan uiteraard anoniem!