Skip to main content
Wegens ziekte van een collega kan de chat deze namiddag helaas niet openen. Onze excuses. Wil je ons bereiken? Stuur dan een mailtje naar vragen@fara.be

Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie?

Zowel bij pleegzorg als bij adoptie groeit een kind of een volwassene op in een ander gezin. Maar er zijn enkele verschillen!

Bij pleegzorg blijf je betrokken als ouder

De ouders van een pleegkind blijven zoveel mogelijk betrokken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. Samen met hen deelt het pleeggezin het ouderschap over het pleegkind. Bij adoptie is er meestal geen contact meer met de ouders.

Bij pleegzorg behoud je het ouderlijk gezag

Bij pleegzorg is er geen ouderlijk gezag over het pleegkind of pleeggast. Bovendien heeft het gezin geen juridisch statuut tegenover het pleegkind of pleeggast. Een pleegkind of pleeggast houdt in principe ook de achternaam van de eigen ouders. Bij een adoptie wordt het kind of de volwassene juridisch een eigen kind. Het krijgt de achternaam van de adoptieouders.

Pleegzorg is tijdelijk

Pleegzorg is in principe tijdelijk. Soms duurt het verblijf heel even, soms heel lang. Bij een adoptiegezin blijft het kind altijd deel uitmaken van het gezin

Bij pleegzorg krijgen jullie begeleiding

Pleeggezinnen vangen een pleegkind of pleeggast niet alleen op. Ze krijgen na hun voorbereiding ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Die staat hen bij met raad en daad en zoekt mee naar oplossingen als het even wat moeilijker loopt. Een adoptiegezin staat alleen in voor de opvoeding of ondersteuning van een kind of een volwassene.