Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Welk geloof heeft het pleeggezin?

Wanneer een kind tijdelijk niet thuis kan wonen, is het vaak de wens van de ouders dat het opgevangen wordt door een gezin uit dezelfde cultuur. Dat stelt de ouders gerust maar maakt de opvang ook voor het kind makkelijker.

Dunya project

Pleegzorg Vlaanderen heeft een project, genaamd “Dunya”. Ze gaan op zoek binnen de Marokkaanse, Turkse en Afrikaanse gemeenschappen naar gezinnen die een plekje vrij hebben om een kind uit de eigen cultuur tijdelijk op te vangen.

Dunya project

Meer info over het Dunya project van Pleegzorg Vlaanderen? Klik op de link!