Skip to main content

Ik wil niet dat de biologische vader iets met het kind te maken heeft

Onderling overleg

 • In onderling overleg kan veel. Als jullie overeen komen om hem – voorlopig - geen rol te laten spelen in het leven van jullie kind, dan kan dit in principe.
 • Maar het is niet zo dat moest je hem een document laten ondertekenen met zijn wens om geen vaderrol op te nemen, dat dit document rechtsgeldig is of kan gemaakt worden voor de rechtbank. Als hij hier op een later moment op terugkomt en een gerechtelijke procedure aanspant, dan zal de rechter steeds oordelen ‘in het belang van het kind’ en hem eventueel alsnog een omgangsregeling toekennen.

Niet erkennen

 • Je kan er voor kiezen om zijn vaderschap niet te laten erkennen. Jij moet een document ondertekenen om hem toelating te geven tot erkenning van vaderschap.
 • Weiger je dit document te tekenen of ga je gewoonweg niet met hem naar het gemeentehuis van je domicilie, dan kan hij niet (alleen) tekenen om zijn erkenning te laten ingaan. Deze weigering van jouw kant kan hij wel teniet doen door naar de rechter te stappen.
 • De rechter kan een DNA-test via bloedname bij je kindje afdwingen. Dit rechterlijk bevel kan je in principe niet weigeren. Als hij dan effectief de biologische vader blijkt, dan wordt de afstamming erkend.
 • Als je zelf zeker bent dat hij de vader is en je kent zijn wens tot erkenning van vaderschap, dan valt het te overwegen om zijn vaderschap wel te laten erkennen. Het kan jou, je kind en eventuele nieuwe partner een tijdrovende, energieslopende en dure procedure besparen.  
 • Een afstammingsprocedure staat los van een procedure over ouderlijk gezag en omgangsrecht en onderhoudsgeld. Het is dus niet omdat iemand als vader erkend wordt, dat hij dan ook automatisch rechten en plichten heeft tav het kind. Daarvoor moet een aparte procedure opgestart worden. Ook in die procedure wordt niks automatisch toegekend, maar wordt gekeken wat in het belang van het kind is.

Best voor het kind?

 • Stel jezelf de vraag: ‘Wat is het best mogelijke voor mijn kindje? Wat antwoord ik als hij/zij later vragen stelt over diens papa?’.
 • Meestal wil een kind weten wie zijn ouders zijn. Het is fijn voor hem/haar als er een ‘verhaal’ is en ruimte is voor gesprek hierover met jou. Denk hier dus over na, zelfs als het pijnlijk is voor jou.
 • Misschien ben je bang voor je kind zijn/haar veiligheid, omdat hij zich agressief gedroeg naar jou toe of zich vreemd of afwezig gedroeg onder invloed van alcohol of drugs, dan ben je terecht bezorgd. Geef dit ook aan voor de rechter, dan kan die hier rekening mee houden bij de uitspraak, bijvoorbeeld bevelen dat hij zich moet laten helpen als voorwaarde tot omgangsregeling of bezoek in een bezoekruimte laten plaatsvinden.      

Rechten grootouders

 • En weet dat ook grootouders, dus ook zijn ouders, tegenwoordig ‘omgangsrecht’ hebben met hun kleinkind. Dit kwam er opnieuw ‘in het belang van het kind’.
 • Ook dit recht kan via gerechtelijke weg afgedwongen worden.

Misschien wil je dit omdat hij je kwetste en dan is deze wens zeker begrijpelijk. Maar jullie blijven wel samen de ouders van je kind. Je wordt verondersteld om samen zorg te dragen voor jullie kind en dat kan ook los van elkaar.