Skip to main content

Wat als ik spijt krijg van mijn keuze?

Welke beslissing je ook neemt, het is de beslissing die jou nu het beste lijkt, op basis van wat je nu weet, wat je nu aankan en hoe je nu naar je toekomst kijkt.

Kiezen over een ongeplande zwangerschap hoeft niet maar kan lastig zijn. Misschien voelt het wel aan als een (moreel) dilemma, een levenskeuze waar geen ultiem juiste weg voor bestaat.

Weet dat er geen goede of slechte keuze bestaat, enkel een keuze waarvan jij (jullie) denkt en hoopt dat je mee verder kan, nu en in de toekomst.

Niemand kan de toekomst voorspellen, niemand kan weten hoe het zou lopen als je een andere keuze maakte.

Blijven worstelen

Het is niet omdat je na je keuze blijft worstelen dat je daarom een 'foute' keuze gemaakt hebt. Ook met de niet gemaakte keuze, de niet bewandelde weg, blijf je immers leven. Erken deze worsteling, praat erover. 

Nieuwe gebeurtenissen in je leven en nieuwe levensfasen kunnen je opnieuw confronteren met de beslissing die je hebt genomen:

  • Een nieuwe relatie kan bijvoorbeeld maken dat je anders kijkt naar het stichten van een gezin.
  • Op een bepaalde leeftijd kan je een duidelijke kinderwens krijgen, ook al heb je ooit gekozen voor een abortus. Oud verdriet kan op zo’n moment naar boven komen.

Verlammende angst voor spijt

Angst voor spijt na je keuze (ongeacht welke keuze je maakt) kan je verlammen, kan je eindeloos laten wikken en wegen, je in cirkeltjes doen draaien zodat je de keuze voor je blijft uitschuiven. Probeer deze spijt eens onder de loep te nemen:

  • Waar vrees je precies spijt over te hebben?
  • Hoe omschrijf jij spijt, wat is het voor je?
  • Waarover gaat het exact?

Misschien is de echte vraag die hier telt wel:

  • 'zie ik mezelf in staat om met deze spijt, moest ik deze ervaren, om te gaan?' 
  • En zo ja: wie of wat heb je hier dan voor nodig?

Het antwoord op deze vragen kan je helpen om het eventuele 'spijtmonster' te durven trotseren en je niet langer te laten verlammen door de angst voor eventuele spijt van je keuze.

Deel je verdriet

Je verhaal, worsteling of verdriet delen kan enorm opluchten. Als jij nood hebt om over je gemaakte keuze te praten, ga dan op zoek naar iemand met wie je je verdriet en vragen kan delen.

  • Ga op zoek naar iemand in je omgeving die je niet veroordeelt en die begrip kan opbrengen voor wat je doormaakt.
  • Ook professionele hulpverleners kunnen je helpen om met je verwarrende gevoelens en vragen om te gaan. Fara is er voor je, zowel nu als later. Je kan bij ons terecht voor een of meerdere gesprekken. Tijdens die gesprekken leer je je gevoelens een plaats te geven en verken je hoe je je toekomst verder vorm kan geven. Dit kan individueel of samen met je partner.