Skip to main content
Wegens ziekte van een collega kan de chat deze namiddag helaas niet openen. Onze excuses. Wil je ons bereiken? Stuur dan een mailtje naar vragen@fara.be

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg biedt tijdelijke zorg op maat, waarbij de zorg voor je kind ondersteund wordt door een pleeggezin. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Je blijft als ouder betrokken in de opvoeding van je kind.

Vreemd gezin kan, maar hoeft niet

Een pleeggezin hoeft niet noodzakelijk een ‘vreemd’ gezin te zijn. De pleeggezinnendienst kan samen met jou in je familie of kennissenkring zoeken wie voor jou en/of je kind een pleeggezin kan zijn. Dat kan een tante, vriendin, onthaalmoeder, moeder van een klasgenoot van je kind… of zelfs je eigen ouders zijn. Dit heet dan ‘netwerkpleegzorg’.

De ouders van mijn beste vriendin zagen het zitten om iedere maand 1 weekend op mijn kindje te passen. Dat geeft mij tijd om te studeren, of om gewoon nog eens uit te gaan.
Cecilia, 18

Praktisch en financieel

Tijdens het verblijf van je kind in het pleeggezin blijft het domicilieadres en de mutualiteit ongewijzigd bij jou als ouder en blijf jij ook kinderbijslag ontvangen. De pleegouders ontvangen een pleegzorgvergoeding. Ook zij worden ondersteund door een begeleider van de dienst voor pleegzorg zodat ze goed voor je kind kunnen zorgen en daarvoor ook moet jou kunnen samenwerken.

Ook als je kind een handicap heeft, kan het in een pleeggezin terecht, zowel voor korte als lange duur.

Meer informatie rond pleegzorg?

Voor meer informatie rond pleegzorg kan je terecht op de website van Pleegzorg Vlaanderen.