Skip to main content

Ik ben seksueel misbruikt, dien ik klacht in of niet?

Wanneer iemand je verplicht heeft tot seksueel contact zonder dat jij dit wilde, kan je beslissen om klacht in te dienen. Je zaak wordt dan onderzocht. Als wordt vastgesteld dat je inderdaad geen toestemming gaf, kan deze persoon gestraft worden.

We zouden je zeker willen aanmoedigen om een klacht in te dienen. Je gaat best zo snel mogelijk na de feiten naar een zorgcentrum seksueel geweld. Binnen de 7 dagen kan er een forensisch onderzoek gebeuren en kan de politie ter plaatse komen zodat je de klacht ter plaatse kan indienen. Je kan ook naar de spoeddienst van het ziekenhuis of naar je huisdokter gaan. Zij kunnen voor jou de politie inschakelen, als je dat wenst.

Wie kan mij helpen?

 • Ga naar een Zorgcentrum Seksueel Geweld
  Hier krijg je medische, forensische en psychische zorg.
  De adressen vind je hier
   
 • www.seksueelgeweld.be 
  Hier kan je informatie vinden over misbruik, klacht indienen en kan je (anoniem) chatten.
   
 • www.belgium.be 
  Op deze site vind je info over het indienen van een klacht. 
   
 • CAW
  Voor juridische en psychosociale begeleiding kan je beroep doen op de slachtofferhulp van de CAW’s.
   
 • Commissie Juridische Bijstand (CJB)
  Hier kan je (gratis) juridische bijstand krijgen.
   
 • Slachtofferonthaal
  Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt.
   
  De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering).
  Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank,...  

Als je jaren later aangifte wil doen

Ook jaren na de feiten kan het zinvol zijn om toch nog aangifte te doen. Weet wel dat het niet altijd eenvoudig is om de afwezigheid van toestemming aan te tonen.
Een klacht indienen kan dan een lang en moeilijk proces worden en bovendien heb je geen garanties dat je de uitkomst krijgt waar je op hoopt of die je verdient.

Laat dit je echter niet ontmoedigen, maar laat je zeker goed begeleiden en ondersteunen!

Minderjarig

Was je minderjarig toen het misbruik plaatsvond?
Deze feiten kunnen niet meer verjaren. Je kan dus de rest van je leven klacht indienen tegen de dader.

Meerderjarig

Was je meerderjarig toen het misbruik plaatsvond? Afhankelijk van hun kwalificatie (als misdrijf of als wanbedrijf) verjaren seksuele misdrijven na respectievelijk 10 en 5 jaar.