Skip to main content

Ik ben seksueel misbruikt, dien ik klacht in of niet?

Wanneer iemand je verplicht heeft tot seksueel contact zonder dat jij dit wilde, kan je beslissen om klacht in te dienen. Je zaak wordt dan onderzocht. Als wordt vastgesteld dat je inderdaad geen toestemming gaf, kan deze persoon gestraft worden.

We zouden je zeker willen aanmoedigen om best zo snel mogelijk na de feiten een klacht in te dienen.

Waar kan ik klacht indienen?

  • Een Zorgcentrum Seksueel Geweld
    Binnen de 7 dagen kan er een forensisch onderzoek gebeuren en kan de politie ter plaatse komen zodat je de klacht ter plaatse kan indienen. Verder krijg je hier medische, forensische en psychische zorg. 
  • De spoeddienst van een ziekenhuis of je huisarts. Zij kunnen voor jou de politie inschakelen, als je dat wenst.
  • CAW
    Voor juridische en psychosociale begeleiding kan je beroep doen op de slachtofferhulp van de CAW’s.

Meer informatie rond klacht indienen?

Als je jaren later aangifte wil doen

Ook jaren na de feiten kan het zinvol zijn om toch nog aangifte te doen. Weet wel dat het niet altijd eenvoudig is om de afwezigheid van toestemming aan te tonen.
Een klacht indienen kan dan een lang en moeilijk proces worden en bovendien heb je geen garanties dat je de uitkomst krijgt waar je op hoopt of die je verdient.

Laat dit je echter niet ontmoedigen, maar laat je zeker goed begeleiden en ondersteunen!

Minderjarig

Was je minderjarig toen het misbruik plaatsvond?
Deze feiten kunnen niet meer verjaren. Je kan dus de rest van je leven klacht indienen tegen de dader.

Meerderjarig

Was je meerderjarig toen het misbruik plaatsvond? Afhankelijk van hun kwalificatie (als misdrijf of als wanbedrijf) verjaren seksuele misdrijven na respectievelijk 10 en 5 jaar. 

Slachtofferonthaal
 
De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering).
Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank,...