Skip to main content

Hoe kan ik helpen als men kiest voor abortus?

Wanneer iemand je vertelt dat men voor een abortus kiest, dan kan je er op verschillende manieren zijn.

Een abortus kan een ingrijpende ervaring zijn, maar dit is zeker niet voor iedereen zo.
Sommigen ervaren een abortus als een verlieservaring. Het leven en de verwachtingen die ze hadden over bepaalde dingen zijn anders gelopen dan verwacht:

 • relatie
 • kinderen krijgen
 • gedroomde gezinsplaatje
 • toekomstdromen

Dat kan verdriet en emotionele pijn met zich meebrengen. 
Ruimte maken voor deze gevoelens, er een plaats en een vorm aan geven is belangrijk.

Geef aandacht aan gevoelens

Op dit moment kan je enorm veel betekenen door er gewoon te zijn: 

 • Probeer écht te luisteren
  • hoe is dat voor hem/haar? 
  • hoe voelt men zich?
  • welke gedachten zijn er?
 • zonder te oordelen
 • zonder gevoelens weg te wimpelen

 Echt luisteren is niet altijd gemakkelijk, maar ontzettend belangrijk.

Ik heb veel gehad aan mjin mama. Ze was er gewoon. Het hoefde niet heel de tijd over de abortus te gaan… maar ik wist dat het kon en dat ze me dan zou knuffelen en dat het oke was.
Nathalie, 32

Ga eventueel mee naar het abortuscentrum

Als je dat zelf aankan, kan je voorstellen om mee te gaan naar het abortuscentrum.
Of je kan helpen zoeken naar iemand anders die mee kan gaan ter ondersteuning.

Volg op hoe het gaat

Vraag na de ingreep hoe het gaat. Vragen die je kan stellen zijn:

 • Hoe voel je je?
 • Hoe verliep het?
 • Wat dacht en voelde je tijdens de ingreep?
 • Wat heb je nodig?

Merk je dat het moeilijk gaat? Zoek dan samen naar professionele hulpverlening. Dit kan bij Fara, een psycholoog of therapeut, of bij het abortuscentrum. 

Onzichtbaar verlies

Sommige mensen vinden het moeilijk om over hun abortus te praten.
Weinig mensen wisten dat ze zwanger waren, waardoor het voor hen soms aanvoelt als een ‘onzichtbaar verlies’.

Als jij op de hoogte bent, vraag dan af en toe hoe het gaat.
Geef aan dat men steeds welkom is om erover te praten.
Vraag ernaar, doe het aanbod, maar verplicht iemand niet om erover te spreken wanneer zij dit liever (nog) niet doen.