Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Wat gebeurt er met het vruchtje na abortus?

Wat er met het vruchtje gebeurt, hangt af van de gebruikte abortusmethode.

Medicamenteuze behandeling

Met abortuspillen wordt een vroege miskraam opgewekt door middel van medicatie:  

 • Een eerste tablet wordt – na gesprek - in het abortuscentrum ingenomen. Slechts 1 op 5 vrouwen heeft de dag hierna al bloedverlies.
 • Na 24u-48u wordt een tweede reeks tabletten door jou vaginaal opgestoken, thuis of in het centrum. Hiervan gaat je baarmoeder samentrekken en wordt het vruchtje afgestoten, gemiddeld 4 tot 6u later.

Wat gebeurt er met het vruchtje?

 • Maak voor jezelf op voorhand uit of je er naar wil kijken of net niet.
 • In het centrum wordt je verlies (bloed, stolsels en het vruchtzakje) in het toilet opgevangen voor nazicht:
  • of het vruchtzakje volledig uitgestoten is en er dus niets achterblijft in je baarmoeder dat tot complicaties kan leiden.
  • het vruchtzakje ziet eruit als een klein, wittig wattenbolletje met vlokjes. Het is echter niet altijd zo herkenbaar.
 • Wil je thuis graag zelf het vruchtje opvangen, kan dat door een vergiet in het toilet te plaatsen.

Zuigcurettage

Met een curretage wordt je baarmoederholte leeggezogen via een buisje.

Wat gebeurt er met het vruchtje?

 • In het abortuscentrum wordt het vruchtje in een aparte kleine container opgevangen en later verbrand als medisch afval.
 • Of je het vruchtje mee wil nemen naar huis wordt niet standaard bevraagd. Maar als je dit graag wil doen, mag je dit uiteraard zelf vragen. Let wel, dit is niet altijd mogelijk. Bevraag het vooraf!
 • Belangrijk hierbij is stil te staan bij je eigen intentie:
  • wat hoop jij te bereiken met dit te doen, m.a.w. is het passend of helpend of net niet voor jou?
  • het aanzicht ervan kan immers (te) confronterend zijn of net troostend.

Rituelen en symboliek

 • Zwangerschapsverlies letterlijk een plek geven kan waardevol zijn. Bijvoorbeeld door het te begraven in je tuin, buurt of sterretjesweide van een begraafplaats.
 • Weet dat je dat ook symbolisch doen kan, zonder het vruchtje zelf per sé bij je te hoeven hebben, vroeg of later.
 • Je mag ook altijd de echo mee vragen of deze later opvragen als tastbare herinnering.
‘Ik begroef mijn engeltje in een met zorg uitgekozen bloempot, zodat het met me mee kan wanneer ik verhuis.’
Julie, 27

Wat heb jij nodig?

 • De afweging of je het vruchtje wel of net niet wil zien is erg persoonlijk. Wat voor de een helpend is, heeft voor de ander misschien net geen betekenis of meerwaarde. 
 • Stel jezelf de vraag wat het voor jou zou betekenen om het vruchtje te zien? Of welke goede redenen je hebt om het net niet te zien. 
 • Bespreek je verwachtingen en behoeftes in het abortuscentrum.