Skip to main content

Kan ik depressief worden na een abortus?

Gemende gevoelens

  • Toch blijft het belangrijk jezelf de tijd te gunnen om wat er gebeurd is te verwerken. Je moet het er niet moeilijk mee hebben achteraf, maar het mag en kan wel.
  • Vaak steken gemengde gevoelens van enerzijds opluchting en anderzijds verdriet de kop op.
  • Verwar je ‘normale’ verdriet en boosheid niet met depressiviteit. Gevoelens van depressiviteit kunnen daarbij horen, dat hoeft niet meteen problematisch te zijn. 

Afhankelijk van voorgeschiedenis

  • Algemeen wordt aangenomen dat vrouwen (en mannen) met een voorgeschiedenis van mentale moeilijkheden, zoals een eerder doorgemaakte depressie, meer kans maken op een nieuwe depressie. Een ingrijpende gebeurtenis als een ongeplande zwangerschap of een keuze voor een abortus, kan deze depressie opnieuw doen ontstaan.
  • Rouwverwerking kan ook leiden tot depressie.

Uitzonderlijk

  • Uitzonderlijk kan je dus naar aanleiding van het verwerken van je verdriet, een depressie ontwikkelen in lichte, milde of ernstige vorm. 
  • Als je je gedurende een langere periode erg neerslachtig voelt en nergens nog zin in hebt – zoals beweging, contact met vrienden of familie, … -  dan kan het zijn dat je een depressie hebt. Een consult bij je huisarts en/of psycholoog in functie van een correcte diagnose en behandeling is dan aangewezen.

Dat kan, maar is eerder uitzonderlijk. De meeste vrouwen en mannen verwerken een abortus goed, zo blijkt uit onderzoek.