Skip to main content

Welke hulp kan ik krijgen wanneer ik beslis om de zwangerschap te behouden?

Wil je het kindje houden en zelf opvoeden, weet dan dat er heel veel instanties zijn die je hierbij kunnen helpen. Zeker als je er alleen voor staat, zal je extra hulp kunnen gebruiken. Vraag je af wat jij nodig hebt.

Hulp bij het begin van je zwangerschap

Bij Fara kan je terecht voor een goed gesprek. Een medewerker zal samen met jou bekijken wat je allemaal moet doen en voorbereiden met het oog op het kindje dat op komst is.

Hulp van je omgeving

Een kind opvoeden hoef je niet in je eentje te doen. Je vrienden en familieleden kunnen een belangrijke rol in spelen:

 • maaltijden voor je koken
 • babysitten zodat jij wat kan uitblazen en tijd voor jezelf hebt
 • de babykamer in orde te maken
 • boodschappen doen
 • spulletjes en kleren doorgeven
 • advies geven
 • informatie zoeken
 • een luisterend oor bieden

Vraag je goed af hoe de mensen in je omgeving je kunnen helpen (en hoe ze je niet vooruithelpen). Durf hulp vragen én durf ook duidelijke afspraken maken rond die hulp (wat wel en wat niet).

Vroedvrouw aan huis

De vroedvrouw maakt tijd voor je zorgen en vragen, helpt je bij je voeding en onderzoekt of je lichamelijk goed herstelt.

Zoek een vroedvrouw bij je in de buurt via www.vroedvrouwen.be

Kraamzorg aan huis

Een kraamhulp aan huis neemt tijdens de eerste weken na je bevalling een deel van je huishouden over, kan voor je koken en helpen bij allerlei andere klusjes. Het geeft jou de ruimte om uit te blazen en op krachten te komen.

Meer info vind je op de website van de expertisecentra kraamzorg: www.expertisecentrakraamzorg.be

Ondersteuning bij de opvoeding

In de Huizen Van Het Kind of in de opvoedingswinkel kan je terecht met al je vragen over je opgroeiende baby. Ze geven ouderschapscursussen, informatie of je kan er andere mama’s ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dit is gratis.

Een luisterend oor

Wil je je hart uitstorten? Een goede babbel doen? Waarbij mensen ècht naar je luisteren, zonder oordeel? Dat kan bij deze organisaties:

Voor iedereen:

 • Fara: chatten, mailen, bellen, langsgaan
 • CAW: chatten, mailen, bellen, langsgaan
 • Tele-Onthaal: chatten, bellen

Voor jongeren:

 • JAC: chatten, mailen, bellen, langsgaan
 • Awel: chatten, mailen, bellen
 • TEJO: langsgaan

Anderen in dezelfde situatie leren kennen

Ervaringen uitwisselen met andere ouders kan ook een bron van wederzijdse steun zijn.

 • Tienermoederweekend
  Fara organiseert moederweekends voor jonge ouders en hun kinderen.
 • Moedergroepen, cursussen, mamacafés, inloopteams, tienermoederactiviteiten…
  Diverse organisaties bieden ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders aan:
  • moedergroepen rond borstvoeding en de eerste babytijd
  • korte cursussen rond opvoedingsproblemen
  • mamacafés
  • inloopteams
  • plekken waar kinderen samen kunnen spelen terwijl hun ouders elkaar kunnen ontmoeten

Advies over de combinatie van ouderschap en studie of werk

Ben je van plan je kindje te houden, dan wil je weten hoe je de opvoeding van je kind kan combineren met je studie of je werk.

Ik ben leerplichtig

Als je nog naar school gaat heb je recht op 10 weken moederschapsrust. Deze gaan in vanaf 1 week voor de uitgerekende bevallingsdatum. Je hebt tijdens je moederschapsrust recht op Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH). Een leerkracht komt dan wekelijks enkele uren aan huis om je bij te werken in de gemiste leerstof. Het kan ook zijn dat je alternatieve taken meekrijgt van de school. Of je kan les volgen van thuis uit, dankzij BEDNET. Zo geraak je niet te ver achterop en heb je kans om te slagen voor je jaar. Vaders die nog naar school gaan hebben helaas geen recht op vaderschapsverlof.

Ik werk

Voor werkende vrouwen bestaat een aantal mogelijkheden van verlof en (deeltijdse) loopbaanonderbreking tijdens de eerste levensjaren van hun kind. Zo heeft iedere moeder in loondienst recht op 15 weken moederschapsrust. Zelfstandig werkende moeders en meehelpende echtgenotes hebben recht op maximaal 8 weken zwangerschapsrust. Tijdens deze periode ontvang je via de mutualiteit een moederschapsuitkering. In sommige sectoren kan je daarna ook nog borstvoedingsverlof nemen. Dit is doorgaans onbezoldigd.

Daarnaast hebben zowel vaders als meemoeders recht op 20 dagen geboorteverlof. Dit kan op drie manieren: je neemt gedurende vier maanden voltijds verlof, gedurende zes maanden halftijds of gedurende 15 maanden 1/5 verlof.

Ik ben student

Vraag advies bij je STUVO-medewerker of de studentendienst.

Ook je werkgever, de vakbond, het OCMW, CLB, het JAC en het CAW kunnen je informatie verstrekken over de combinatie ouderschap en werk.

Kinderopvang

Je moet op zoek gaan naar een plek waar je kindje opgevangen kan worden wanneer jij gaat werken of naar school gaat. Dit kan naaste familie zijn, of je kunt een beroep doen op een onthaalouder of een kinderdagverblijf en als je kind naar school gaat op buitenschoolse opvang.
Adressen voor onthaalouders en kinderdagverblijven vind je op de website van Kind en Gezin

Ook bij je gemeente kan je doorgaans terecht voor een overzicht van de opvangmogelijkheden in je buurt:

 • buurtdiensten voor occasionele kinderopvang
 • babysitdiensten
 • diensten voor de opvang van zieke kinderen
 • buitenschoolse kinderopvang
 • speelpleinen

Financiele hulp

Je hebt recht op een startbedrag bij de geboorte en kindergeld. Zowel het startbedrag en het kindergeld vind je nu terug in het Groeipakket.  Vergeet niet dit aan te vragen. De nodige formulieren krijg je van je werkgever of kan je downloaden op de website van het groeipakket. Je kan er ook berekenen op hoeveel steun je recht hebt. Ook als je nog niet werkt of als je zelfstandige bent vind je er de nodige informatie.

Moest je geen inkomen hebben uit arbeid of een vervangingsinkomen (bijvoorbeeld, ziekte- of invaliditeitsuitkering of werkloosheidsuitkering), dan kan je bij het OCMW terecht. De maatschappelijk werker van de sociale dienst zal samen met jou onderzoeken op welke extra financiële hulp je recht hebt (bijvoorbeeld leefloon) en kan je ook helpen je budget onder controle te houden via budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Ook bij het CAW kan je terecht voor budgetbegeleiding. Zij kunnen je ook helpen bij eventuele schulden om te komen tot een haalbare afbetalingsregeling.

Meer weten over het Groeipakket?
Meer weten over het startbedrag?

Vraag in enkele stappen het startbedrag aan.