Skip to main content

Kan ik alimentatie krijgen?

De vader van je kindje is onderhoudsplichtig als hij het kind erkent. Dat wil zeggen dat hij, als hij het kind erkend heeft, financieel moet bijdragen voor jullie kind.

In de wet staat: “De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen”.

Hoe regelen

Je kan de alimentatie onderling regelen. Maar als je ex-partner plots stopt met betalen heb je geen bewijs. Je zet dus best iets op papier, dat je beide ondertekent. Dat papier kan je officieel laten maken bij een notaris of bij de familierechtbank.

Je kan ook kiezen voor intrafamiliale bemiddeling. Dan schakel je een erkend bemiddelaar in. Daartoe dient je ex-partner wel akkoord te zijn om samen rond de tafel te gaan zitten. Een bemiddelaar kan tussenkomen zowel vóór, tijdens als na de gerechtelijke procedure.

Een zelfstandig bemiddelaar zal een vergoeding (of ereloon) vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en zal zijn kosten factureren. Bij het CAW vind je ook vaak een hulpverlener-bemiddelaar waar je kosteloos beroep op kan doen.

Als je dat wil kan je ook een advocaat onder de arm nemen om alles voor de rechtbank te regelen. Als je onvoldoende inkomen hebt kan je een pro-deo advocaat inschakelen. De overheid betaalt dan de kosten van je advocaat. 

Federale Bemiddelingscommissie, waar je uit een lijst erkende bemiddelaars kan kiezen:  www.fbc-cfm.be

Niet erkend

Heeft de jongen of man van wie je zwanger werd het kind niet erkend, dan kan het vaderschap via gerechtelijke weg vastgesteld worden. Je kan bij de familierechtbank een procedure starten om onderhoudsgeld te vragen. De rechter kan dan een DNA-test bevelen. Hou er rekening mee dat dit ook de weg openlaat voor je ex-partner om ouderschapsrechten te verwerven. Meer info vind je hier.

Ook een minderjarige vader moet dit onderhoudsgeld zelf betalen. De rechter bepaalt het bedrag en houdt daarbij rekening met de inkomsten van de vader.

Meer informatie rond alimentatie?

Voor alle informatie rond alimentatie kan je terecht op de website van Familierecht Vlaanderen. 

Rekentool berekening alimentatie

Via deze tool, ontwikkeld door familirechters, kan je een inschatting maken van het bedrag. Voor alle duidelijkheid: het gaat om simulaties, niet om een bedrag dat je kunt afdwingen bij de familierechter.