Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Kan ik alimentatie krijgen?

Het is niet omdat iemand als vader erkend wordt, dat hij dan ook automatisch rechten en plichten heeft tav het kind. Daarvoor moet een aparte procedure opgestart worden.

Alimentatie regelen?

  • Je kan de alimentatie onderling regelen. Maar als je ex-partner plots stopt met betalen heb je geen bewijs. Je zet dus best iets op papier, dat je beide ondertekent. Dat papier kan je officieel laten maken bij een notaris of bij de familierechtbank.
  • Je kan ook kiezen voor intrafamiliale bemiddeling. Dan schakel je een erkend bemiddelaar in. Daartoe dient je ex-partner wel akkoord te zijn om samen rond de tafel te gaan zitten. Een bemiddelaar kan tussenkomen zowel vóór, tijdens als na de gerechtelijke procedure.
    • Een lijst met erkende bemiddelaars vind je hier: www.fbc-cfm.be
    • Bij het CAW vind je ook vaak een hulpverlener-bemiddelaar waar je kosteloos beroep op kan doen.
  • Als je dat wil kan je ook een advocaat onder de arm nemen om alles voor de rechtbank te regelen. Als je onvoldoende inkomen hebt kan je een pro-deo advocaat inschakelen.

Niet erkend als vader?

  • Heeft de biologische vader het kind niet erkend, dan kan het vaderschap via gerechtelijke weg vastgesteld worden. Je kan bij de familierechtbank een procedure starten om een afstamming te erkennen. De rechter kan dan een DNA-test bevelen.
  • Het is niet omdat iemand als vader erkend wordt, dat hij dan ook automatisch rechten en plichten (waaronder onderhoudsgeld) heeft tav het kind. Daarvoor moet een aparte procedure opgestart worden. 
  • Ook een minderjarige vader moet dit onderhoudsgeld zelf betalen. De rechter bepaalt het bedrag en houdt daarbij rekening met de inkomsten van de vader.
Meer informatie rond alimentatie?

Voor alle informatie rond alimentatie kan je terecht op de website van Familierecht Vlaanderen.