Skip to main content
Wegens ziekte van een collega kan de chat deze namiddag helaas niet openen. Onze excuses. Wil je ons bereiken? Stuur dan een mailtje naar vragen@fara.be

Welke vormen van pleegzorg bestaan er?

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen.

Ondersteunende pleegzorg

Bij ondersteunende pleegzorg wordt je kind zolang als nodig opgevangen in een pleeggezin. Dat kan gaan om een paar dagen, een paar weken, een paar maanden of af en toe tijdens de weekends of vakanties. Van bij de start is het duidelijk dat de opvang tijdelijk zal zijn en worden er goede afspraken gemaakt.

 • Nood aan me-time
  Als je regelmatig nood hebt aan een adempauze, kan je gebruik maken van weekend- of vakantieopvang bij een opvanggezin. Je kindje kan daar dan bijvoorbeeld eens om de veertien dagen een weekend gaan logeren bij een pleeggezin. Samen met jou wordt ook besproken wat eventueel betere alternatieven voor je kind zijn naargelang je situatie, denk maar aan tijdelijke opvang door een CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning), speelpleinwerking, betaalbare vakantiekampen, …
 • Crisispleegzorg
  In acute crisissituaties kan je kindje snel terecht voor opvang in een crisisgezin. Vaak is de crisis van korte duur en kunnen pleegkindjes na korte tijd terug naar huis, indien dit niet mogelijk is dan wordt er gezocht naar een oplossing op lange termijn.
  Voor situaties waarin je onverwacht op zoek moet naar iemand om voor je kindje te zorgen kan crisisopvang voorzien worden. Bijvoorbeeld:

  • dringende opname in het ziekenhuis
  • relatiemoeilijkheden
  • onverwacht huisvestingsprobleem
  • de opvoeding verloopt te moeilijk
Ik wist niet dat ik zwanger was en gebruikte xtc. Na de bevalling besliste de rechter dat mijn baby geplaatst zou worden in een pleeggezin. Ik mocht om de 3 dagen op bezoek. Ik bewees dat ik kon afkicken en kon zo rustig aan wennen aan het ouderschap.
Maithé, 25

Perspectiefzoekende en perspectiefbiedende pleegzorg

Naast ondersteunende pleegzorg kan er beroep gedaan worden op pleegzorg via het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ) of via de sociale dienst van de gerechtelijke jeugdhulp. Je wordt door een hulpverlener aangemeld.
Je kind kan zowel voor een korte periode (maximum 6 maanden, met maximum 6 maanden verlengbaar) als voor een langdurige periode in een pleeggezin gaan wonen. Dit kan met hoge frequentie (7 dagen op 7) of lage frequentie (bijvoorbeeld in combinatie met verblijf op internaat of in een MPI tijdens de week) afgesproken worden. Je blijft als ouder betrokken in de opvoeding van je kind.

Samen met je kind

Als minderjarige kan je ook samen met je kind opgevangen worden in een pleeggezin, wanneer je bijvoorbeeld niet thuis of zelfstandig kan of wil wonen.

Meer weten?

Alle informatie rond Pleegzorg, rond de verschillende vormen en mogelijkheden vind je op onderstaande website.