Skip to main content

Welke vormen van pleegzorg bestaan er?

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen.

Ondersteunende pleegzorg

Bij ondersteunende pleegzorg wordt je kind zolang als nodig opgevangen in een pleeggezin. Dat kan gaan om een paar dagen, een paar weken, een paar maanden of af en toe tijdens de weekends of vakanties. Van bij de start is het duidelijk dat de opvang tijdelijk zal zijn en worden er goede afspraken gemaakt.

 • Nood aan me-time
  Als je regelmatig nood hebt aan een adempauze, kan je gebruik maken van weekend- of vakantieopvang bij een opvanggezin. Je kindje kan daar bijvoorbeeld om de veertien dagen een weekend logeren.
  Samen met jou wordt besproken welke alternatieven er zijn voor je kind naargelang je situatie, denk maar aan
  • tijdelijke opvang door een CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning),
  • speelpleinwerking,
  • betaalbare vakantiekampen, …
 • Crisispleegzorg
  In acute crisissituaties kan je kindje snel terecht voor opvang in een crisisgezin.
  Vaak is de crisis van korte duur en kunnen pleegkindjes na korte tijd terug naar huis. Indien dit niet mogelijk is wordt er gezocht naar een lange termijnoplossing.
  Heb je onverwacht opvang nodig voor je kindje, bijvoorbeeld: 

  • dringende opname in het ziekenhuis
  • relatiemoeilijkheden
  • onverwacht huisvestingsprobleem
  • de opvoeding verloopt te moeilijk

          ook dan is crisispleegzorg mogelijk. 

Ik wist niet dat ik zwanger was en gebruikte xtc. Na de bevalling besliste de rechter dat mijn baby geplaatst zou worden in een pleeggezin. Ik mocht om de 3 dagen op bezoek. Ik bewees dat ik kon afkicken en kon zo rustig aan wennen aan het ouderschap.
Maithé, 25

Perspectiefzoekende en perspectiefbiedende pleegzorg

Naast ondersteunende pleegzorg kan er beroep gedaan worden op pleegzorg via het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ) of via de sociale dienst van de gerechtelijke jeugdhulp. Je wordt door een hulpverlener aangemeld.

 • Korte of lange periode
  Je kind kan zowel voor een korte periode (max. 6 maanden, max. 6 maanden verlengbaar) als voor een langdurige periode in een pleeggezin wonen.
 • Hoge of lage frequentie
  Dit kan met hoge frequentie (7 dagen op 7) of lage frequentie (vb icm. verblijf op internaat of MPI) afgesproken worden. 

Je blijft als ouder betrokken in de opvoeding van je kind.

Samen met je kind

Als minderjarige kan je ook samen met je kind opgevangen worden in een pleeggezin, wanneer je bijvoorbeeld niet thuis of zelfstandig kan of wil wonen.

Meer weten?

Alle informatie rond Pleegzorg, rond de verschillende vormen en mogelijkheden vind je op onderstaande website.