Skip to main content

Wat zijn de keuzemogelijkheden?

Wanneer er een prenatale diagnose is gesteld, heb je afhankelijk van de aandoening de keuze om de zwangerschap al dan niet af te breken. Ook pleegzorg en adoptie zijn een mogelijkheid. 

Afbreken of niet?

Wanneer er een 'ernstige en ongeneeslijke kwaal' wordt vastgesteld bij de foetus, voorziet de wet de mogelijkheid om een zwangerschap af te breken. Als twee artsen beslissen dat er aan de voorwaarden voldaan is, mag een vrouw of koppel beslissen de zwangerschap te stoppen. 

  • Bij twijfel aan de ernst van de aandoening of een bij late zwangerschapsduur roept een ziekenhuis soms de hulp in van een ethische commissie.
  • Het kan zijn dat ouders een zwangerschap wensen te stoppen, maar dat artsen daar niet in mee kunnen gaan. Je kan dan steeds vragen om een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis, of naar het buitenland

Wanneer je zwanger bent van een kindje dat niet levensvatbaar is, lijkt het voor medische professionals misschien evident om de zwangerschap stop te zetten. Medisch gezien houdt dit de minste risico's in voor de moeder. Weet dat je ook mag beslissen om de zwangerschap uit te dragen. 

Bevraag bij twijfel wat in jullie concrete situatie de opties zijn.

Pleegzorg of adoptie?

Als er een afwijking bij de foetus wordt vastgesteld, kan je ook terecht bij de diensten voor pleegzorg of adoptie. Hou er echter rekening mee dat het iets moeilijker kan zijn om een geschikt gezin te vinden voor een kindje met een beperking.