Skip to main content

Hoeveel tijd hebben we om te beslissen?

De wet bepaalt geen zwangerschapstermijn voor een afbreking omwille van een ernstige prenatale diagnose. Voor aandoeningen die relatief vroeg in de zwangerschap worden vastgesteld, zal men in de praktijk streven naar een afbreking voor 24 weken. 

In de meeste situaties, heb je dus een aantal weken de tijd om je beslissing te nemen. Maar zelfs wanneer je zwangerschap al ver gevorderd is, zal je steeds zes dagen bedenktijd krijgen tussen het moment van de diagnose en het uitvoeren van de afbreking. Dit wordt immers bepaald door de wet.

Bespreek goed met je arts, vroedvrouw of hulpverlener hoeveel tijd er beschikbaar is in jouw specifieke situatie.