Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Is zwangerschapsafbreking om medische redenen ethisch verantwoord?

Op de vraag of zwangerschapsafbreking om medische redenen ethisch verantwoord is, bestaat hèt antwoord niet. Op het internet of in je omgeving hoor je vast heel veel verschillende meningen hierover.

Ook politici en ethici hebben geen pasklaar antwoord. Misschien vind je het helpend om deze verschillende meningen te horen, misschien brengt het je net in de war. Uiteindelijk ben jij de enige die op deze vraag kan antwoorden: volg hierin je eigen buikgevoel. Het gaat erom dat jij een keuze maakt waar jij zo goed als mogelijk mee verder kan in jouw specifieke situatie, op basis van jouw persoonlijke waarden en normen.

Wat vind je zelf echt belangrijk? Die waarden weeg je af tegenover elkaar en één of meerdere zullen de doorslag geven in jouw persoonlijke balans. Daar kan niemand anders in jouw plaats over oordelen. Probeer met mildheid zelf in het reine te komen met je eigen ‘goede redenen’ op basis waarvan je je keuze voor jezelf kan verantwoorden. Of vraag hierbij hulp, ook Fara kan jou hierin helpen zoeken om met je keuze voort te kunnen, moest je hierin vastlopen.