Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Mijn partner en ik verschillen van mening. Wat nu?

Hoe maak je samen een keuze als je lijnrecht tegenover elkaar lijkt te staan? Je kan immers van mening verschillen over wat nu de ‘beste’ keuze is: afbreken of behoud van de zwangerschap. Eerst goed luisteren en dan pas onderhandelen, kan een uitweg bieden.

Luister zo goed mogelijk en respecteer elkaar

Het is zelden zo dat partners op hetzelfde moment op dezelfde manier reageren. Probeer zo goed mogelijk te luisteren naar wat hij of zij vertelt. Op die manier kunnen jullie tot nieuwe inzichten komen waar je in je eentje misschien niet was op gekomen.

Een eerste reactie hoeft zeker ook niet hetzelfde te zijn als een duidelijk standpunt over welke keuze je voorkeur wegdraagt. Geef elkaar tijd om alles wat te laten bezinken: je eigen visie en emoties, maar ook deze van je partner. Na een tijdje tekent je voorkeurskeuze zich wel af.

Overtuig niet

Probeer je partner niet te overtuigen van jouw standpunt. Het is risico bestaat dat jullie dan enkel nog gaan 'vechten' voor je eigen kamp en niet tot een oplossing komen. Het beste is om zo goed mogelijk voor jezelf te voelen hoe jij naar de situatie kijkt. Tegelijk probeer je goed te luisteren hoe je partner zich bij de situatie voelt en welke gedachten en argumenten hij of zij heeft omtrent een bepaalde keuze.

Onderhandelen

Als jullie er samen niet zelf uit komen, kan je op gesprek komen bij Fara. Daar kunnen we je helpen om naar een gezamenlijk standpunt te groeien. Misschien lukt het niet om dezelfde visie te krijgen, maar wel om een compromis te vinden waar jullie allebei mee verder kunnen. Hiervoor gebruiken we onderhandelingstechnieken.  We gaan met jullie de twee opties overlopen en proberen samen te praten over hoe die optie voor elk van jullie zou zijn.  ‘Stel dat je zou kiezen voor optie A ... Wat heb je nodig om hiermee akkoord te kunnen zijn? ‘, ‘Binnen welke condities zou je de andere optie dan je voorkeursoptie toch haalbaar zien?’, ‘ Is er iets wat je partner er tegenover zou kunnen zetten? ‘ enz ...

We gaan met andere woorden op zoek naar de marge die jullie hebben om af te wijken van je eigen voorkeursoptie. Zo lukt het vaak om  aan elkaar te tonen dat de twee visies misschien toch niet zo ver uit elkaar liggen als eerst gedacht kan er toch nog een compromis uit de bus komen.