Skip to main content

Kinderwens na een abortus?

Na een abortus kan kinderwens een thema zijn waarrond je twijfelt.

Misschien voel je je verward of heb je twijfels?

 • Mag ik wel dromen van een volgende zwangerschap? Kan ik dat wel maken na een eerdere afbreking?
 • Wat zullen de mensen uit mijn omgeving wel niet denken?
 • Mijn kinderwens lijkt actueler dan ooit. Alsof de abortus een moeder- of vadergevoel wakker schudde?!
Mijn kinderwens is na mijn abortus alleen maar vergroot! Ik heb ondertussen een stabiele relatie. Voor nu laat ik mijn moedergevoel los op het dochtertje van mijn lief. En ik moet zeggen dat dat het verdriet draaglijker maakt.
Evy, 29

Hoe voel je je na de abortus?

Kamp je met verdriet en gemis na de abortus? Je kan je afvragen of een nieuwe zwangerschap je verdriet draaglijker maakt of je daarmee louter je gemis opvullen wil.

Een toekomstige zwangerschap?

Als je besluit om toch voor je kinderwens te gaan, kan je proberen om opnieuw zwanger te worden:

 • Een abortus heeft in principe geen invloed op de vruchtbaarheid.
 • Wil het echter niet (meteen) lukken, dan vraag je je misschien af of dit een gevolg is van je eerdere keuze voor abortus, alsof het niet nu meer kan of mag voor jou?
 • Wees mild voor jezelf:
  • Misschien ben je wel bang om (nog) geen goede ouder te zullen zijn en maak je je zorgen over je draagkracht.
  • Onderzoek of deze zorg wel terecht voor je is en wat je nodig hebt om je vertrouwen te laten groeien en je verlangen te volgen.
  • Gun jezelf hierin tijd. Het is oké om het (nog) niet te weten.
De abortus maakte onverwacht toch een vadergevoel los in mezelf. Ik neem nu de tijd om uit te zoeken of en hoe kinderen in mijn leven passen.
Tom, 29

Al deze vragen en twijfels zijn normaal

Neem je tijd om:

 • ze te onderzoeken.
 • te bespreken met je partner of vertrouwenspersoon in je eigen omgeving.
 • Weet ook dat je met deze vragen bij Fara terecht kan. Dit kan individueel of samen met je partner tijdens een of meerdere begeleidingsgesprek(ken).
 • Fara organiseert ook lotgenotencontact, in de vorm van (virtuele) gespreksavonden en een besloten facebookgroep.
Ik denk ook nog altijd ergens dat ik het niet ‘verdien’ om mama te worden, alsof ik vrees gestraft te zullen worden voor mijn beslissing van vijf jaar geleden. Rationeel ben ik me ervan bewust dat dat geen steek houdt, maar emotioneel is het belastend.
Anneleen, 36
Wil je hierover graag iets delen met lotgenoten?

Weet dat er een chatgroep bestaat rond dit thema in onze Facebookgroep ‘Bondgenoten’. Hoe het eraan toe kan gaan, lees je hier: