Skip to main content
Voortaan zijn wij enkel in de voormiddag (9-12u) telefonisch bereikbaar.

Een geslaagde virtuele gespreksavond rond kinderwens na je abortus

Blog

Of er nog eens een gespreksavond doorgaat rond kinderwens na je abortus? Zo’n appèl pak ik graag vast en gooi de vraag in onze geheime Faccebookgroep ‘Bondgenoten’. Of er interesse is? Dat zeker. Maar een match in datum en afspreekplek vinden, is een andere sinecure. Bovendien blijkt de drempel ook nog (te) hoog voor zo’n eenmalige persoonlijke samenkomst.  

Moe gepuzzeld en me afvragend hoe ik mensen alsnog over de streep trekken kan voor deelname, gooi ik het over een andere boeg. Ook al geloof ik sterk in de meerwaarde van een persoonlijke ontmoeting, stel ik een virtuele ontmoeting voor: een thematische groepschat. En ja hoor, de animo is hier best groot voor!

Afbakening is zo belangrijk om er geen ontregeld zootje van te maken. Dat leerde ik uit de feedback over een vorige groepschat. In zulk online groepsgesprek wil ik lezen, reageren, vragen, … aan bod laten komen op een overzichtelijke wijze. Ik vrijwaar er ook mijn rol mee als procesbegeleider die het allemaal (op)volgen kan 😉 omdat ik het kwaliteits- en zinvol wil houden. Helderheid impliceert ook veiligheid, wat altijd een belangrijke randvoorwaarde is voor organisatie van een activiteit als deze.

Een groep van maximum 5 chatters, een afgebakend tijdslot en bovenal de focus op 1 thema zijn mijn ingrediënten voor dit verbeterde recept van groepschat.

Vrijdagavond 26 april om 19u zit ik achter mijn pc, gewoon gezellig thuis. Ik nodig de vooraf ingeschreven groepsleden uit in onze chatruimte, verwelkom iedereen warm en gooi enkele vragen als ijsbrekers in hun midden. Wie is wie? Wat hoop je hier te vinden? Hoe raakt het thema kinderwens jou? Uiteraard kiest iedereen zelf wat zij deelt en blijft het geschrevene binnen ons groepje

Het gesprek loopt spontaan. Ik zit erbij en lees mee 😊

Slechts af en toe schrijf ik zelf iets, doorgaans een reflectievraag of iets spiegelends bij wat een chatter aangeeft. Ik hou ook enkele beelden achter de hand die ik meenam uit mijn ervaring bij de gespreksavond rond dit thema. Ik observeer hoe er steeds diepgaander uitwisseling op mijn scherm verschijnt rond vragen en twijfels waar de betrokken jonge vrouwen mee zitten. Of het oké is om te mogen dromen van een volgend kindje? Of de verwarring rond wil ik nu (nog) wel of niet (meer) kinderen normaal is? Hoe je een vervangkindje vermijdt in omgang met het gemis? Hoe je het verschil in beleving met je partner overbruggen kan?  Enzovoort. Intens om volgen.

Tot ik me bedenk of ik nog wel een rol te vervullen heb? Ik verloor de tijd uit het oog. Bijna 21u al. Mijn tijd zit erop. Ik neem afscheid en laat hen hun eigen ruimte, vertrouwensvol dat ze elkaar blijven vinden.

Graag tot chats later!

Katleen Alen, stafmedewerker Fara, 2019