Skip to main content

Hoelang moet ik wachten om opnieuw zwanger te worden na een afbreking?

Dit is een lastige vraag die voor enige worsteling kan zorgen. Er bestaat immers geen éénduidig antwoord op. Wanneer ben je er opnieuw ‘klaar’ voor? Toch is het een heel normale vraag, die al relatief snel na de zwangerschapsafbreking weer opduikt.

Er is immers niets veranderd in je verlangen naar een kind, soms zelfs in tegendeel. Door het verlies van je kindje kan je kinderwens net nog versterkt zijn.

  • Enerzijds zal er het advies zijn van je begeleidende arts/gynaecoloog die met jou de medische implicaties van de zwangerschapsafbreking zal bespreken én de eventuele aandachtspunten voor een volgende zwangerschap. Zo zal hij je sowieso vragen om te wachten tot je lichaam hersteld is na de afbreking. Dit varieert tussen 6 weken en 3 maanden. In principe kan je na herstel van je menstruele cyclus gewoon weer opnieuw zwanger worden. Hou wel rekening met de vermoedelijke bevallingsdatum van de zwangerschap die je verloor.  Deze komt er immers sowieso aan. Vaak is dat een datum die je niet zomaar vergeet en je verlies opnieuw oproept. Soms voelt het een beetje raar als je op die datum al terug zwanger bent. Als alles goed was gegaan, zou dit nooit kunnen. Soms voelt het beter om deze zwangerschapstermijn te behouden, te ‘reserveren’ voor het kindje dat je verloren hebt.
  • Anderzijds kan je adviezen krijgen die meer rekening houden met psychologische factoren. Jammer genoeg zijn deze vaak tegengesteld. Zo zijn er stemmen die beweren dat het beste wat je kan doen, is om zo snel mogelijk weer zwanger te worden, om je te focussen op de toekomst. Anderen stellen dat het beter is om toch niet te snel opnieuw te proberen want je moet het verlies voldoende verwerkt hebben en voldoende klaar zijn voor een verder parcours. Dit kan immers ook nog hobbelig verlopen.
De genuanceerde visie die ergens in het midden ligt van deze twee stelt dat je opnieuw zwanger kan worden ‘van zodra je er terug klaar voor bent’

Hierin kan je dan rekening houden met alle bovenstaande elementen die genoemd zijn en die voor jou van toepassing zijn.  Hierbij willen we nog graag het volgende aanstippen: Als je ongeveer 3 maand na de zwangerschapsafbreking opnieuw zwanger wordt,  valt de nieuwe bevallingsdatum quasi samen met de verjaardag van de datum van de zwangerschapsafbreking. Ook dit kan emotioneel moeilijk zijn. Weeg af of je dat graag wil of net niet.

Wij pleiten vooral om je verlangen bespreekbaar te maken. In de eerste plaats met je partner. Toets zeker af hoe hij/zij er tegenover staat. Maar ook met de betrokken hulpverleners, eventueel met je ouders, een goede vriend(in) … Zij kunnen je niet zeggen wat je moet doen, maar wel verder helpen om alle perspectieven binnen te brengen die je kunnen helpen om zelf te beslissen wanneer je er klaar voor bent. Of beter: zo klaar als je kan zijn. Er zullen dingen zijn die je vooraf misschien nog moet doen, wil uitzoeken, maar wachten tot de angst helemaal voorbij is, het verdriet helemaal verwerkt is, is niet mogelijk. Het verdriet zal er altijd een beetje zijn en de angst zal ook nooit helemaal weg gaan, wel verminderen. Op een bepaald moment zal je merken/voelen dat wachten je niets meer oplevert…

Belangrijk is om uit te vissen wat best voelt voor jou.

We nodigen je uit om je verlangen niet weg te duwen, maar au sérieux te nemen. Door het te bespreken en af te wegen tegen alle argumenten die in je beslissing mee kunnen wegen, kom je er wel uit. Weet dat je bij Fara terecht kan, we verkennen graag samen je verlangen, je afwegingen, twijfels of bezorgdheden.