Skip to main content

Hoelang moet ik wachten om opnieuw zwanger te worden na een afbreking?

Dit is een lastige vraag die voor veel koppels/vrouwen voor een moeilijke worsteling zorgt. Er bestaat immers geen éénduidig antwoord op. Toch is het een heel normale vraag, die al relatief snel na de zwangerschapsafbreking weer opduikt.

Er is immers niets veranderd in je verlangen naar een kind, soms zelfs in tegendeel. Door het verlies van je kindje kan je kinderwens net nog versterkt zijn.

  • Enerzijds zal er het advies zijn van je begeleidende arts/gynaecoloog die met jou de medische implicaties van de zwangerschapsafbreking zal bespreken én de eventuele aandachtspunten voor een volgende zwangerschap. Zo zal hij je sowieso vragen om te wachten tot je lichaam hersteld is na de afbreking. Dit varieert tussen 6 weken en 3 maanden. In principe kan je na herstel van je menstruele cyclus gewoon weer opnieuw zwanger worden. Hou rekening met de vermoedelijke bevallingsdatum van de zwangerschap die je verloor. Vaak is dat een datum die je niet zomaar vergeet en je verlies oproept. Als je zwangerschap rond drie maanden stopte en je wacht zes maanden om opnieuw zwanger te worden, dan valt deze een jaar later samen met de geboorte van je volgende kindje. Weeg af of je dat graag wil of net niet.
  • Anderzijds kan je adviezen krijgen die meer rekening houden met psychologische factoren. Jammer genoeg zijn deze vaak tegengesteld. Zo zijn er stemmen die beweren dat het beste wat je kan doen, is om zo snel mogelijk weer zwanger te worden, om je te focussen op de toekomst. Anderen stellen dat het beter is om toch niet te snel opnieuw te proberen want je moet het verlies voldoende verwerkt hebben en voldoende klaar zijn voor een verder parcours.
De genuanceerde visie die ergens in het midden ligt van deze twee stelt dat je opnieuw zwanger kan worden ‘van zodra je er terug klaar voor bent’

Hierin kan je dan rekening houden met alle bovenstaande elementen die genoemd zijn en die voor jou van toepassing zijn. 

Wij pleiten vooral om je verlangen bespreekbaar te maken. In de eerste plaats met je partner. Toets zeker af hoe hij/zij er tegenover staat. Maar ook met de betrokken hulpverleners, eventueel met je ouders, een goede vriend(in) … Zij kunnen je niet zeggen wat je moet doen, maar wel verder helpen om alle perspectieven binnen te brengen die je kunnen helpen om zelf te beslissen wanneer je er klaar voor bent. Of beter: zo klaar als je kan zijn. Er zullen dingen zijn die je vooraf misschien nog moet doen, wil uitzoeken, maar wachten tot de angst helemaal voorbij is, het verdriet helemaal verwerkt is, is niet mogelijk. Het verdriet zal er altijd een beetje zijn en de angst zal ook nooit helemaal weg gaan, wel verminderen. 

Belangrijk is om uit te vissen wat best voelt voor jou.

We nodigen je uit om je verlangen niet weg te duwen, maar au sérieux te nemen. Door het te bespreken en af te wegen tegen alle argumenten die in je beslissing mee kunnen wegen, kom je er wel uit. Weet dat je bij Fara terecht kan, we verkennen graag samen je verlangen, je afwegingen, twijfels of bezorgdheden.