Skip to main content

Hoelang moet ik wachten om opnieuw zwanger te worden na een afbreking?

Dit is een lastige - maar normale -  vraag die voor enige worsteling kan zorgen. Er bestaat immers geen éénduidig antwoord op. Je bent er klaar voor als je je zo klaar als mogelijk voelt.

Wanneer ben je er opnieuw klaar voor?

Na de afbreking om medische redenen is er meestal niets veranderd in je verlangen naar een kind. Door het verlies van je kindje kan je kinderwens zelfs net nog versterkt zijn. 

Hou rekening met medische en psychische factoren:

 • Medisch: Je arts/gynaecoloog zal op de medische implicaties van de afbreking en op de aandachtspunten voor een volgende zwangerschap wijzen. Geef je lichaam de kans om voldoende te herstellen na de afbreking (meestal tussen 6 weken en 3 maanden). 
 • Psychologisch: Na herstel van je menstruele cyclus kan je opnieuw zwanger worden:
  • Sommige beweren dat je het best zo snel mogelijk weer zwanger wordt, om je te focussen op de toekomst.
  • Anderen stellen dan weer dat het beter is om voldoende tijd te nemen om het verlies te verwerken en klaar te zijn voor een verder (mogelijks opnieuw) hobbelig parcours.
  • Eigenlijk draait het vooral om goed te voelen wanneer 'jij er terug klaar voor bent'. Probeer goed te voelen wat je zelf belangrijk vindt.
 • Betekenisvolle data:
  • Hou rekening met de vermoedelijke bevallingsdatum van de zwangerschap die je verloor. Vaak is dat een datum die je niet zomaar vergeet en je verlies opnieuw oproept. Soms voelt het een beetje raar als je op die datum al terug zwanger bent en kan het beter aanvoelen om deze zwangerschapstermijn te 'reserveren' voor het kindje dat je verloor. 
  • Als je ongeveer 3 maand na de zwangerschapsafbreking opnieuw zwanger wordt, valt de nieuwe bevallingsdatum quasi samen met de verjaardag van de datum van de zwangerschapsafbreking. Ook dit kan emotioneel moeilijk zijn. Weeg af of je dat graag wil of net niet.

Neem je verlangen serieus

Door het te bespreken en af te wegen tegen alle argumenten die in je beslissing mee kunnen wegen, kom je er wel uit.

Verlangen bespreekbaar maken

Praat over je verlangen met:

 • je partner. Toets zeker af hoe hij/zij er tegenover staat.
 • de betrokken hulpverleners
 • eventueel met je ouders, een goede vriend(in) …
 • Weet dat je bij Fara terecht kan, we verkennen graag samen je verlangen, je afwegingen, twijfels of bezorgdheden.

Zij kunnen je niet zeggen wat je moet doen, maar wel verder helpen om alle perspectieven binnen te brengen die je kunnen helpen om zelf te beslissen wanneer je er klaar voor bent. Of beter: zo klaar als je kan zijn. Er zullen dingen zijn die je vooraf misschien nog moet doen, wil uitzoeken, maar wachten tot de angst helemaal voorbij is, het verdriet helemaal verwerkt is, is niet mogelijk. Het verdriet zal er altijd een beetje zijn en de angst zal ook nooit helemaal weg gaan, wel verminderen. Op een bepaald moment zal je merken/voelen dat wachten je niets meer oplevert…