Skip to main content

Wie kan mij helpen bij mijn beslissing?

Wanneer je voor een keuze komt te staan na een prenatale diagnose kan het zijn dat je even helemaal niet meer weet wat doen. Men beschrijft het soms als een hartverscheurende keuze. Praten met verschillende mensen kan opluchten, maar ook duidelijkheid geven in je gevoel over wat voor jou de beste keuze is.

Begeleidende team in het ziekenhuis

Je huisarts, gynaecoloog en/of vroedvrouw zullen je zo goed mogelijk proberen te helpen bij het nemen van een beslissing. Meestal word je in het ziekenhuis begeleid door een multidisciplinair team:

 • Artsen/gynaecoloog
 • vroedvrouwen
 • sociale dienst
 • psycholoog
 • pastor of cultureel bemiddelaar

Informeer goed wie de centrale contactpersoon is waar jullie met al je vragen terechtkunnen.

Specialisten kunnen meer uitleg geven bij de aandoening die je kindje heeft. Ze zullen trachten je een prognose te geven en vertellen welke complicaties er mogelijk te verwachten zijn. Wellicht kan men enkel spreken in termen van kansen. Niemand kan in de toekomst kijken, ook de specialist niet. Dat kan verwarrend zijn.

Heb je het gevoel dat je te veel informatie ineens krijgt, vraag dan of je de informatie ook schriftelijk kan meekrijgen, het gesprek mag opnemen,... Zo kan je thuis alles nog eens rustig bekijken. Vraag eventueel ook een tweede gesprek.

Partner

De keuze voor afbreken of verderzetten van de zwangerschap zette alles op losse schroeven, zowel voor mij als voor Jan. Op dezelfde golflengte geraken was niet makkelijk, maar door de gesprekken bij Fara konden we samen een keuze maken.
Ilse

Het is zelden zo dat partners op hetzelfde moment op dezelfde manier reageren. Vaak staat de ene sterk op het ene moment en de andere op een ander moment. Soms zal je niet begrijpen waarom je partner op dit moment ogenschijnlijk neutraal reageert terwijl jij diep in de put zit of omgekeerd.

Vaak gaan mensen door een soort slingerbeweging: nu eens zijn ze vooral bezig met hun verdriet, dan weer richten ze zich op wat er te doen staat. Ook daarin wisselen partners elkaar vaak af.

Niet zelden wil de ene partner kiezen voor een zwangerschapsafbreking, terwijl de andere overweegt om de zwangerschap toch te behouden.

Hoe kom je hieruit?

 • Het beste is om zo goed mogelijk voor jezelf te voelen hoe jij naar de situatie kijkt.
 • Tegelijk probeer je te luisteren hoe je partner zich bij de situatie voelt en welke gedachten en argumenten hij of zij heeft omtrent een bepaalde keuze.

Probeer je partner niet te overtuigen van jouw standpunt.
Probeer vooral zo goed mogelijk te luisteren naar wat hij of zij vertelt. Op die manier kunnen jullie tot nieuwe inzichten komen, waar je in je eentje misschien niet was op gekomen.

Familie en vrienden

Is er iets mis met je kindje, dan zal je je allicht afvragen of en wat je hierover tegen andere mensen wil vertellen. Sommige mensen kiezen ervoor om niemand iets te vertellen, bijvoorbeeld uit schrik dat andere mensen hun keuze zullen veroordelen.

Andere mensen nemen graag een paar familieleden en vrienden in vertrouwen, zodat ze bij deze mensen ook terecht kunnen voor steun, om over hun gevoelens en twijfels te kunnen praten, om raad te vragen.

 • Wil je met iemand kunnen praten over wat je doormaakt, probeer dan goed vooraf uit te klaren wat je van die persoon verwacht:
  • Wil je vooral een luisterend oor, iemand waar je met je zorgen en je verdriet terecht kan?
  • Wil je ook graag horen wat het advies van die andere persoon zou zijn of net niet?
  • Geef je verwachtingen goed aan als je iemand in vertrouwen neemt!

Het kan zijn dat er mensen in je omgeving je proberen te overtuigen of je zelfs onder druk gaan zetten om een bepaalde keuze wel of niet te maken. Mensen kunnen jullie vertellen hoe zij zouden beslissen of hoe zij het zouden aanpakken, maar alleen jullie kunnen de beslissing nemen. Ieder leven is anders. Het is belangrijk te beseffen dat jullie degenen zijn die de gevolgen van jullie beslissing gaan dragen en dat dus alleen jullie de keuze kunnen maken.

Lotgenoten

 • Kiezen voor behoud
  Er bestaan heel wat organisaties van ouders die kinderen hebben met een bepaalde aandoening. Zij kunnen als geen ander vertellen hoe het is om met een kindje met deze aandoening te leven. Met hen praten kan je een beeld geven van hoe je toekomst met jouw kindje eruit zou kunnen zien.
  Zij kunnen je vertellen hoe zij tot de beslissing zijn gekomen om de zwangerschap te behouden. Of wat er allemaal komt kijken bij een leven met deze aandoening en waar je steun en hulp kan vinden.
   
 • Kiezen voor afbreking
  Daarnaast is er ook de Contactgroep Zwangerschapsafbreking na Prenataal Onderzoek (Cozapo).
  Deze groep bestaat uit ervaringsdeskundigen die na prenatale diagnose kozen voor een zwangerschapsafbreking. Zij kunnen vertellen hoe zij hun keuze maakten. Ze kunnen je ondersteunen bij het rouwproces voor dit ‘onzichtbare’ kindje en helpen om opnieuw je leven verder te zetten na deze ingrijpende gebeurtenis.
Downsyndroom Vlaanderen

Werd er downsyndroom vastgesteld bij je kindje? wil je weten wat dit inhoudt en betekent voor het dagelijks leven? Downsyndroom Vlaanderen kan je hierover inlichten.

Gezin en handicap

Gezin en handicap wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met een handicap. Heb je vragen over (het leven met) de aandoening die bij je kindje werd vastgesteld? Neem dan gerust contact op.

Fara

Bij Fara kan je ook terecht voor begeleiding en gesprekken na een prenatale diagnose. Samen met jou bekijken we hoe je het beste kan omgaan met de moeilijke keuze waar je nu voor staat. We helpen je ook de gesprekken met het begeleidende team zo goed mogelijk voor te bereiden.

Heb je gekozen voor een zwangerschapsafbreking, dan kan Fara je begeleiden bij het verwerkingsproces. Als je besliste om de zwangerschap voort te zetten, zullen we bij Fara ook proberen je hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben hiervoor geen specifiek hulpaanbod, maar willen graag mee helpen zoeken naar organisaties waar je terecht kan.