Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Er is iets mis met mijn kindje, wat nu?

Als een prenatale test uitwijst dat er iets mis is met je kindje, moet je heel wat beslissingen nemen in een erg emotionele periode. Laat je informeren en neem de tijd om alles op een rij te zetten.

Je hebt het hartje horen kloppen, je hebt je kindje misschien al op echo gezien. En dan blijkt er iets mis te zijn. Misschien was je al wat voorbereid op een zorgwekkende diagnose, misschien kwam het als een donderslag bij heldere hemel.

Rollercoaster van beslissingen

Er komt nu heel wat op je af. Je zal met artsen en andere deskundigen kunnen spreken over de mogelijke gevolgen van de aandoening, over de impact die deze zal hebben op het leven van het kindje dat jullie verwachten. Wellicht wordt ook de mogelijkheid voorgesteld om, indien het om een ernstige aandoening gaat, de zwangerschap af te breken. Het kan allemaal te snel gaan of net niet snel genoeg.

Rollercoaster van emoties

Allicht word je op dit moment door sterke emoties overspoeld. Dit is volkomen normaal. Die emoties kunnen sterk wisselend zijn en ze kunnen ook tegenstrijdig zijn. Hoe verwarrend dit ook is, je emoties zijn een belangrijke leidraad voor het verdere beslissingsproces.

Vraag je af wat jij nu nodig hebt om verder te kunnen. Hoe kunnen anderen nu goed voor je zorgen? Hoe kan jij goed voor jezelf zorgen? Welke informatie heb je nodig? Met wie wil je graag praten?

Tips

Blijf goed contact houden met je eigen gevoelens en met het tempo dat je nodig hebt. Vraag gerust een tweede gesprek, als je nu nog te overstuur bent of het gevoel hebt dat je niet alle informatie goed hebt begrepen.

Probeer goed aan te geven welke informatie je nu al aan kan en met welke vragen je liever wil wachten. Geef aan wat je wil weten om verdere stappen te kunnen zetten.

Vraag goed na wat de gang van zaken is in het ziekenhuis:

  • Hoeveel tijd heb je nog om te beslissen?
  • Welke opties heb je?
  • Is jouw arts bereid om tot een zwangerschapsafbreking over te gaan voor deze aandoening? Geen enkele arts is hiertoe verplicht, maar hij of zij moet het wel tijdig te kennen geven als hij of zij geen zwangerschapsafbreking wil uitvoeren. Zo kan er indien nodig nog tijdig een doorverwijzing gebeuren naar een andere arts of een ander ziekenhuis.

Neem de tijd voor dit alles. Zelfs al weet je zeker wat jouw beslissing is, neem de tijd om alles goed te overdenken en jezelf voor te bereiden op de volgende stap.