Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Mag ik gaan werken na een abortus?

Of je meteen na een abortus weer aan het werk kan hangt een beetje af van jezelf en van het soort beroep dat je doet.

De meeste mensen kunnen, lichamelijk gezien, de dag na de behandeling weer aan het werk.

Langdurig bloedverlies

Na een abortus heb je meer en langduriger bloedverlies dan tijdens je normale menstruatie. Dit kan vervelend zijn op het werk. Voorzie voldoende maandverband (geen tampons!).

Geen zware fysieke inspanningen

Als je een job hebt waar je veel moet rechtstaan, rondlopen, dingen optillen, etc. kan het beter zijn om een paar dagen thuis te blijven. Als je zittend werk hebt kan je in principe de dag erna weer gaan werken. Bespreek dit zeker met de arts van het abortuscentrum.

Mentale impact

Je kan maar moet het niet moeilijk hebben na een abortus. Iedereen gaat op zijn of haar manier om met een abortus. Meer lezen?