Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Is een abortus pijnlijk voor het vruchtje?

Ten vroegste vanaf 22 weken zwangerschap kan een foetus pijn ervaren. Hiervoor ervaart het vruchtje geen pijn. 

Onderscheid pijn - reflexen 

  • Al vanaf 8 weken zwangerschapsduur begint de foetus het zintuig voor pijn te ontwikkelen, waardoor hij zich zal terugtrekken bij intense prikkels, zoals geluid, licht,… Deze reflexmatige, automatische reacties op een pijnlijke prikkel zijn niet hetzelfde als pijn ervaren.
  • Tot week 22 van de zwangerschap heeft de foetus geen bewustzijn en kan hij dus geen pijn ervaren.
     
  • Het is pas na 22 weken zwangerschap dat bij de foetus de verbindingen in de hersenen ontwikkelen waardoor een externe prikkel pijn kan oproepen

Betrouwbare informatie

  • Check je bron want op het internet kan je verschillende antwoorden op deze vraag vinden, vaak gekleurd door het standpunt dat de schrijvers en onderzoekers rond abortus hebben.
Lees het volledige artikel uit EOS-wetenschap waarop dit antwoord is gebaseerd