Skip to main content

Is een abortus anoniem?

Helemaal anoniem is het niet want je moet je identiteitskaart tonen telkens je in het abortuscentrum bent. Je kan geen valse naam opgeven. De medewerkers van abortuscentra en ziekenhuizen hebben wel beroepsgeheim.

Dat wil zeggen dat ze nooit aan anderen zullen doorgeven dat je daar geweest bent voor een gesprek of voor een ingreep. In hoeverre de anonimiteit bewaakt kan worden hangt af van waar je gaat voor de ingreep.

Abortuscentrum (Luna-koepel)

Sinds 2002 hebben de abortuscentra een afspraak met het RIZIV waardoor de anonimiteit ook bij de ziekenfondsen met grote zorg bewaakt wordt. De medewerkers van een abortuscentrum zijn onderworpen aan beroepsgeheim. Er wordt geen informatie doorgegeven aan derden. Dit geldt ook voor minderjarigen. Medeweten of instemming van de ouders is niet nodig.

Ziekenhuis

De anonimiteit kan bewaard worden, maar het is moeilijker omdat je in een ziekenhuiscontext zit en met meerdere mensen in contact komt (verpleegsters, onthaalbalie, automatische afrekening die wordt opgestuurd…). Wanneer het heel belangrijk is voor jou dat de abortus geheim blijft, aarzel dan niet om dit uitgebreid te bespreken met de medewerkers van het ziekenhuis. Ze zullen er in dat geval extra op proberen letten.
Als je minderjarig bent en de ingreep onder volledige verdoving gebeurt (wat enkel in een ziekenhuis kan), heb je wel toestemming van je ouders nodig. Dit is noodzakelijk voor de anesthesist, die de algemene verdoving zal uitvoeren.

Nederland

In principe kan niemand te weten komen dat je naar Nederland geweest bent om een abortus uit te voeren. Je krijgt geen uittreksels of brieven thuis toegestuurd.