Skip to main content

Ik ben nog geen 14 en zwanger. Kan mijn vriend gestraft worden?

Zolang er niemand klacht neerlegt, zal je vriend niet vervolgd worden. Het blijft echter wel een strafbaar feit om seksueel contact te hebben als je jonger bent dan 14 jaar. 

Strafbaar?

In principe zal er zolang niemand klacht neerlegt, niemand vervolgd worden. Maar, als minderjarige val je onder het gezag van je ouders. Je ouders kunnen hierdoor in principe beslissen of en met wie jij als minderjarige mag omgaan, een relatie hebben...


Als ouders van een -14jarige zwanger of bevallen meisje haar (ex)vriend niet zien zitten als partner voor hun dochter en/of als vader van hun kleinkind, kunnen zij hem laten vervolgen door een klacht in te dienen bij politie.

De Dienst Zedenfeiten zal dan onderzoeken of er een strafbaar feit gepleegd werd. Zo ja, dan kan de jongen of man vervolgd worden. Als niemand klacht indiende, is het geen goed idee om zelf als minderjarige naar de politie te stappen om te melden dat je beiden instemde met seks, want het blijft een strafbaar feit dat vervolgd kan worden.

Andere aanleidingen tot onderzoek

Daarnaast kan ook de Bijzondere Jeugdzorg ingrijpen wanneer er door het seksueel gedrag van een minderjarige (zelfs ouder dan 16 jaar) sprake zou zijn van een problematische opvoedingssituatie (POS). Bijvoorbeeld wanneer een minderjarige van 17 jaar in de prostitutie stapt, of wanneer een 16-jarige een (seksuele) relatie heeft met een 60-jarige man...

Soms verneemt de politie op een andere manier dan via een klacht strafbare feiten: als ze je betrappen op heterdaad (als je bijvoorbeeld seks hebt in de duinen, in het park of in de auto) of via de media (Youtube, social media...). Dan kunnen zij beslissen je te vervolgen.

Tot slot verplicht de wet de burgerlijke stand om elke aangifte van een kind geboren uit een minderjarige moeder te melden aan het parket. Het parket zal op zijn beurt deze situatie melden aan het politiekorps in de gemeente van de jonge moeder. Bij grote politiekorpsen zal deze melding doorgegeven worden aan de jeugdbrigade (of sociale dienst, sociale cel,...). Zij zullen de jonge mama een bezoekje brengen om na te gaan of er eventueel bijkomende hulp moet worden geboden. .

Meer lezen?