Skip to main content

Ik ben jonger dan 16. Mag ik seks hebben?

Als je jonger dan 16 bent, mag je in principe geen seks hebben. Indien één van jullie meerderjarig is dan heeft hij/zij een strafbaar feit gepleegd.

Vanaf 16 jaar mag je seks hebben. Ook je bedpartner moet minstens 16 jaar zijn. Twee 17- jarigen die met elkaar naar bed gaan, zijn dus niet strafbaar. Belangrijke voorwaarde is dat beide jongeren dit echt zelf willen en dat ze met hun volle verstand deze beslissing hebben genomen.

Als je -16 bent

Heb je als meisje de leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt, dan wordt jullie vrijpartij (met penetratie) automatisch bestempeld als een verkrachting. Het argument dat jullie hier beiden ten volle mee instemden gaat niet op. Volgens de wet is een jongere onder de 14 jaar niet in staat om een beslissing van die aard te maken.

Tussen 14 en 16 jaar, spreekt men bij toestemming niet meer over verkrachting, maar over aanranding van de eerbaarheid. Dit is, net zoals verkrachting, een strafbaar feit.

Indien één van jullie meerderjarig is dan heeft hij/zij een strafbaar feit gepleegd. Strafrechtelijke vervolging, procedure en strafmaat zijn dan mogelijk. Is de 'dader' minderjarig dan spreken we van een 'als misdaad omschreven feit' (MOF) en kan de jeugdrechtbank in principe tussenkomen. Als twee seksuele partners jonger zijn dan zestien jaar plegen beiden een 'als misdaad omschreven feit'.

Strafbaar?

In principe zal er zolang niemand klacht neerlegt, niemand vervolgd worden.
Maar, als minderjarige val je onder het gezag van je ouders. Je ouders kunnen hierdoor in principe beslissen of en met wie jij als minderjarige mag omgaan, een relatie hebben...
Als ouders van een -16jarige zwanger of bevallen meisje haar (ex)vriend niet zien zitten als partner voor hun dochter en/of als vader van hun kleinkind, kunnen zij hem laten vervolgen door een klacht in te dienen bij politie.
De Dienst Zedenfeiten zal dan onderzoeken of er een strafbaar feit gepleegd werd. Zo ja, dan kan de jongen of man vervolgd worden.
Als niemand klacht indiende, is het geen goed idee om zelf als minderjarige naar de politie te stappen om te melden dat je beiden instemde met seks, want het blijft een strafbaar feit dat vervolgd kan worden.

Andere aanleidingen tot onderzoek

Daarnaast kan ook de Bijzondere Jeugdzorg ingrijpen wanneer er door het seksueel gedrag van een minderjarige (zelfs ouder dan 16 jaar) sprake zou zijn van een problematische opvoedingssituatie (POS).
Bijvoorbeeld wanneer een minderjarige van 17 jaar in de prostitutie stapt, of wanneer een 16-jarige een (seksuele) relatie heeft met een 60-jarige man...

Soms verneemt de politie op een andere manier dan via een klacht strafbare feiten: als ze je betrappen op heterdaad (als je bijvoorbeeld seks hebt in de duinen, in het park of in de auto) of via de media (Youtube, social media...). Dan kunnen zij beslissen je te vervolgen.

Tot slot verplicht de wet de burgerlijke stand om elke aangifte van een kind geboren uit een minderjarige moeder te melden aan het parket. Het parket zal op zijn beurt deze situatie melden aan het politiekorps in de gemeente van de jonge moeder. Bij grote politiekorpsen zal deze melding doorgegeven worden aan de jeugdbrigade (of sociale dienst, sociale cel,...). Zij zullen de jonge mama een bezoekje brengen om na te gaan of er eventueel bijkomende hulp moet worden geboden. .

Samengevat

jonger dan 14

  • zonder penetratie = aanranding
  • met penetratie = verkrachting

14 of 15 jaar

  • zonder penetratie = aanranding
  • met penetratie = aanranding

16 jaar of ouder

  • zonder penetratie = geen misdrijf
  • met penetratie = geen misdrijf
Nieuw wetsvoorstel

update december 2021

Seksuele meerderjarigheid (de leeftijd waarop je kan toestemmen tot seksuele contacten) blijft in de nieuwe wet vastgelegd op zestien jaar. Maar de normale seksuele ontwikkeling van jongeren wordt wel meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel: ‘Een minderjarige die de volle leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, maar niet de volle leeftijd van zestien jaar, kan uit vrije wil toestemmen indien het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan twee jaar bedraagt'.  Er mag geen sprake zijn van een machts- of vertrouwensrelatie (vb: leerkracht, leiding in de Chiro, sporttrainer,...). Dit wetsvoorstel is voorlopig nog niet goedgekeurd, maar zal opgevolgd worden eens er een nieuwe regering gevormd is. 

  • Meer informatie?

    Check ook de website van Sensoa en Wat wat voor meer informatie