Skip to main content

Nieuwe cijfers tienerzwangerschap en nood aan onderzoek

Fara, 2023

De laatste 10 jaar daalde het aantal tienerzwangerschappen met 50%. Deze doelgroep wordt steeds kleiner, en daardoor verdwijnt de aandacht en investering in onderzoek naar de noden van deze jongeren. Nieuw onderzoek is daarom broodnodig!

Daarom lanceert Fara  ism. Gitte Vandervoort (masterstudent KU Leuven - Sociologie) een onderzoek naar het onderwijs- en loopbaantraject van tienerouders.

We hopen dat zoveel mogelijk moeders die op jonge leeftijd zwanger werden deze vragenlijst invullen en doen een warme oproep naar de pers om deze mee te verspreiden: https://bit.ly/onderzoektienermoeders

Tienerzwangerschappen blijven dalen

Het voorbije decennium (tussen 2011 en 2021 – het laatste jaar waarvoor de abortuscijfers beschikbaar zijn) is er sprake van een daling van het aantal tienerzwangerschappen met 50%1. Deze cijfers werden berekend door Fara vzw, op basis van cijfers van Statbel en de Nationale Evaluatiecommissie van de abortuswet.
 

In 2021 werden er in België 2936 meisjes onder de 20 jaar zwanger (1238 in Vlaanderen, 1305 in Wallonie en 393 in Brussel).

Om vergelijking tussen de gewesten toe te laten, berekende Fara hoeveel zwangerschappen er zijn bij 1000 meisjes tussen de 15 en 19 jaar.  Over heel het land, werden er in 2021 9 meisjes op 1000 zwanger: 

  • 7 op 1000 in Vlaanderen
  • 12 op 1000 in Wallonië
  • 11.4 op 1000 in Brussel

Jongeren kiezen nog net iets vaker voor behoud van de zwangerschap, maar de verhouding tussen het aantal abortussen ten opzichte van het aantal tienerzwangerschappen nadert een gelijke verdeling.

Qua leeftijdsverdeling waren van de 2936 tienermoeders in België in 2021:

  • 1,6% tussen de 10-14 jaar
  • 28.8%  tussen de 15-17 jaar
  • 69.6% 18 of 19 jaar

 

SCAN DE QR-CODE OM DEEL TE NEMEN AAN HET ONDERZOEK

Nood aan onderzoek!

De dalende cijfers hebben als gevolg dat er minder tot niet wordt geïnvesteerd in onderzoek naar deze doelgroep.
Daardoor weten we steeds minder over deze jongeren: Hoe zit het met het onderwijstraject van jonge ouders? Lukt het hen om op school te blijven en een diploma te behalen? Stromen ze door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt? Wat gebeurt er met de mama's die na hun zwangerschap niet terugkeren naar de schoolbanken? Wat hebben zij gemist? Wat had hen kunnen helpen? Behalen zij op een later tijdstip hun diploma en zo ja, hoe dan? Hoe zit het met hun kansen op de arbeidsmarkt?
Het laatste onderzoek hierover dateert uit 2009. Recente cijfers zijn dus broodnodig.

Met de resultaten hopen we beleidsmakers en scholen te adviseren, alsook de werking van Fara beter af te stemmen op de noden van de doelgroep.


Voor de pers

Kirsten Elen - kirsten.elen@fara.be - 0495 35 65 32
Silke Brants - silke.brants@fara.be - 0497/62 21 13