Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Zwanger en school: hoe zit dat?

Zwanger en naar school gaan kan perfect!
Er zijn heel wat jonge moeders die verder naar school gaan en ook een diploma halen. Je hoeft die plannen niet op te geven omdat er een kindje op komst is.

Er zijn best wat mogelijkheden om zwangerschap, ouderschap en school te combineren: 

Maak goede afspraken

Over stages en het inhalen van examens maak je best duidelijke afspraken met de directie, de leerlingenbegeleiding op school of iemand van het CLB. Op die manier ben je goed op de hoogte van de voorwaarden voor het behalen van je diploma.

Ik vertelde aan de directie dat ik echt heel graag mijn diploma wou halen. Ze waren heel lief: ik mocht mijn examens al vroeger afleggen zodat ik niet meer hoogzwanger naar school moest komen. En als mijn kindje ziek is, mag ik thuis een taak maken.
Cin The, 16

Moederschapsrust

Zit je nog in het middelbaar onderwijs, dan heb je recht op 10 weken moederschapsrust. Daarvoor heb je een briefje van de gynaecoloog nodig waarop de uitgerekende datum vermeld staat. Je moederschapsrust gaat in vanaf 1 week voor de uitgerekende datum. Tijdens schoolvakanties loopt de moederschapsrust gewoon door, je mag deze dus niet opsplitsen. Schoolgaande vaders hebben helaas nog geen recht op vaderschapsverlof.

Tijdelijk Onderwijs Aan Huis

TOAH dient voor jongeren die op school afwezig zijn wegens ziekte, ongeval, of moederschapsverlof. Er komt dan een leerkracht bij je thuis les geven. Zo geraak je niet te ver achter op alle leerstof.
Alle informatie en aanvraagformulieren vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen.

Meer weten? Klik hier

Bednet

Tijdens je moederschapsrust of als je afwezig bent tijdens je zwangerschap, heb je recht op Bednet. Vraag dit zo snel mogelijk aan (dit kan reeds enkele maanden voor de bevalling). Bednet is helemaal gratis. In de klas komt er een computer met webcam zodat je de belangrijkste lessen van thuis uit kan meevolgen via een laptop. Via hun website kan je Bednet vrijblijvend aanvragen en vind je ook de belangrijkste info en voorwaarden.

Meer weten? klik hier

School & ziek zijn

School & Ziekzijn is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor individueel onderwijs aan leerlingen (5- 18 jaar) die omwille van verschillende redenen niet naar school kunnen gaan. Ook als je zwanger of pas bevallen bent kunnen zij jou kosteloos thuis ondersteunen bij je lessen.

Ik droomde er van om industrieel ingenieur te worden. Maar toen werd ik zwanger in het 6de middelbaar. Nu woon ik alleen. Met de hulp van mijn zussen en ouders lukt het me om te studeren. Het is wel echt niet makkelijk: student én mama zijn.
Malika

Financieel

Studeren kost uiteraard ook geld. Je kan uitzoeken of je recht hebt op een studietoelage (middelbaar onderwijs) of op studiefinanciering (hoger onderwijs).
Voor hogere studies wordt bij de toekenning van studiefinanciering ook rekening gehouden met je situatie. Je hebt bijvoorbeeld als alleenstaande student recht op een hogere financiering dan wanneer je ten laste bent van je ouders. Je kan informatie vragen bij de Sociale Dienst van de Hogeschool of Universiteit waar je je wil inschrijven. Zij kunnen je ook helpen bij het zoeken naar een betaalbare studio voor jou en je kind.

Studietoelage

Meer informatie en een aanvraagformulier vind je op deze website over studiefinanciering

Centen voor studenten

Op deze site vind je alle informatie over hoe je je financiën kan regelen als hogeschool- of universiteitsstudent.