Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Wat is Bednet?

Bednet is een organisatie die zorgt dat leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen.

Dat kan van thuis uit, of vanuit het ziekenhuis. Zo blijf je mee met de les en heb je nog contact met je klasgenoten.

Hoe werkt Bednet?

In de klas komt er een computer met webcam zodat je de belangrijkste lessen van thuis uit kan meevolgen via een laptop. Samen met je school bespreek je welke de belangrijkste vakken zijn die je van thuis uit zal volgen. Ook je persoonlijke Bednet-consulent bekijkt samen de mogelijkheden en beantwoord al jouw vragen. Bednet is volledig gratis.

Hoe aanvragen?

Je vraagt Bednet best zo snel mogelijk aan. Dat kan al tijdens je zwangerschap, ook al ga je nog naar school! Doe de aanvraag zodra je weet dat je zwanger bent, en liefst enkele weken vooraleer je moederschapsrust ingaat.

Het verhaal van Joke

Ontdek hier het verhaal van Joke, 14 jaar en mama van Paris.  

Bednet aanvragen

Vraag Bednet zo snel mogelijk aan via hun website. De voorbereiding kan immers enkele weken duren.

Bednet voor jongeren

De Bednet-site voor jongeren! Vol inspirerende stories, wist-je-datjes, foto's, nieuwsberichten, zoekertjes, acties, …