Skip to main content

Wat is TOAH?

TOAH staat voor Tijdelijk Onderwijs Aan Huis en dient voor jongeren die een relatief lange periode of herhaaldelijk gedurende het schooljaar op school afwezig zijn wegens ziekte, ongeval, of moederschapsverlof.

Toah wordt georganiseerd door de school waar de jongere als regelmatig leerling is ingeschreven. Het mag niet worden verward met huisonderwijs, nl. onderwijs dat ouders zelf, buiten schoolverband, organiseren en bekostigen om aan de leerplicht te voldoen.

Wanneer aanvragen?

Tijdelijk onderwijs kan aangevraagd worden wanneer de zwangere tiener of tienermama 21 opeenvolgende dagen ziek is. Indien de zwangere tiener reeds tijdens de zwangerschap langdurig afwezig is omdat zij niet meer naar school kan gaan wegens complicaties, kan het TOAH reeds opgestart worden.

Opgelet! Je wacht best niet tot op het moment dat je 21 opeenvolgende dagen afwezig bent geweest om TOAH aan te vragen. Er zal tijd nodig zijn om dit allemaal te organiseren (doorsturen naar ministerie, vakken kiezen, leerkracht vrijmaken in het uurrooster…). Indien je een briefje krijgt van de gynaecoloog dat je vanaf een bepaalde datum bijvoorbeeld 3 maanden afwezig zal zijn, kan je het TOAH-formulier al laten invullen door je ouders en dokter en indienen bij de directeur.

Hoe werkt het?

Tijdens de TOAH-periode komt een leerkracht van de school, 1x per week 4 uur aan huis de leerling bijwerken in de meest belangrijke vakken. De inhoud mag de school, in samenspraak met ouders en leerling, zelf bepalen. 

Voor wie kan TOAH niet?

Als je verder dan 20km van je school woont of als je deeltijds beroeps onderwijs volgt heb je helaas geen recht op TOAH.

Tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen

Alle informatie en aanvraagformulieren vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen.