Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Wat is TOAH?

TOAH betekent Tijdelijk Onderwijs Aan Huis.  Het dient voor jongeren die op school afwezig zijn wegens ziekte, ongeval, of moederschapsverlof.

Toah wordt georganiseerd door de school waar de jongere als regelmatige leerling is ingeschreven. Het mag niet worden verward met huisonderwijs, nl. onderwijs dat ouders zelf, buiten schoolverband, organiseren en bekostigen om aan de leerplicht te voldoen.

Hoe werkt het?

Tijdens de TOAH-periode komt een leerkracht van de school, 1x per week 4 uur aan huis de leerling bijwerken in de meest belangrijke vakken. De inhoud mag de school, in samenspraak met ouders en leerling, zelf bepalen. 

Wanneer aanvragen?

Tijdelijk onderwijs kan aangevraagd worden wanneer de zwangere tiener of tienermama 21 opeenvolgende dagen ziek is. Indien de zwangere tiener reeds tijdens de zwangerschap langdurig afwezig is omdat zij niet meer naar school kan gaan wegens complicaties, kan het TOAH reeds opgestart worden.

Opgelet! 
Er is best wat tijd nodig om TOAH te organiseren:

  • aanvraag doorsturen naar ministerie
  • vakken kiezen
  • leerkracht vrijmaken in het uurrooster
  • ...

Wacht daarom niet tot op het moment dat je 21 opeenvolgende dagen afwezig bent geweest om TOAH aan te vragen!
Vraag tijdens je zwangerschap een briefje aan de gynaecoloog waarop staat dat je vanaf een bepaalde datum bijvoorbeeld 3 maanden afwezig zal zijn. Dan kan je het TOAH-formulier al laten invullen door je ouders en dokter en indienen bij de directeur.

Voor wie kan TOAH niet?

  • Als je deeltijds beroeps onderwijs volgt
  • Als je verder dan 20km van je school woont
Tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen

Alle informatie en aanvraagformulieren vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen.