Skip to main content

Ik word binnenkort tienermoeder. Waar ga ik van kunnen leven?

Als toekomstige mama wil je wellicht weten hoe je je kindje en jezelf zal kunnen onderhouden.

Misschien woon je nog thuis, en dan heb je in ieder geval al een plek om te wonen. Misschien woon je al alleen, of wil je met je kindje elders gaan wonen. Misschien woon je samen met de vader van je kindje. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat jij en je kindje een woonst en een inkomen hebben.

Toen mijn zoontje geboren werd, kreeg ik recht op een hoger leefloon omdat ik gezinshoofd was. Bovendien kwam daar ook nog het kindergeld voor mijn zoontje bij.
Daisy

Werk zoeken

Je kan een studentenjob zoeken na de schooluren, tijdens de weekends en vakanties. Zo kan je al heel wat sparen tegen dat je kindje er is. Zoek je nog meer informatie over bijverdienen als jobstudent, surf dan naar studentatwork.be.

Je ouders

Je ouders zijn verplicht te voorzien in je levensonderhoud (alles wat je nodig hebt om te leven) en je studies te bekostigen. Ze hebben die plicht zeker tot je 18 jaar bent en daarna tot je een studie of opleiding hebt beëindigd waarmee je kans maakt op een baan. Meestal betekent dit tot het einde van één studie na het secundair onderwijs. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de studie 'normaal' moet verlopen.

Ook als je verder studeert en alleen gaat wonen, kan je in principe maandelijks onderhoudsgeld vragen aan je ouders. Dit is enkel een bijdrage, het is zelden genoeg om mee rond te komen. Als je ouders gescheiden zijn is het bedrag voor onderhoudsgeld dat zij moeten betalen vastgelegd in een vonnis dat je ouders moeten naleven.

Sommige ouders dreigen ermee je geen geld meer te geven als ze het ergens niet mee eens zijn, bijvoorbeeld als je alleen gaat wonen. Probeer het uit te praten. Leg uit waarvoor je het geld nodig hebt en hoe je zult proberen zelf ook bij te dragen aan de kosten. Lukt dat niet, dan kan je trachten te bemiddelen via een intrafamiliaal bemiddelaar van het CAW. Of je kan ook iemand van de familie, van uit je omgeving vragen om te bemiddelen tussen jou en je ouders.

Als je ouders geen onderhoudsgeld voor je willen betalen, dan kan je een juridische procedure opstarten via de familierechtbank. Die bekijkt je situatie en oordeelt of je recht hebt op geld en zo ja, op hoeveel. De vraag is wel of dit de beste oplossing is, het contact met je ouders kan verzuren en een juridische procedure is vaak duur en vraagt tijd en opvolging.  Kom je er niet uit, neem dan contact op met het kinderrechtencommissariaat of ga naar een JAC in de buurt.

Je ouders (de grootouders van je kind) hebben ook een onderhoudsplicht ten aanzien van hun kleinkind, maar veel beperkter dan die tegenover jou. Juridisch gezien moeten ze enkel het levensnoodzakelijke geven, terwijl een ouder zijn eigen kind moet laten delen in zijn eigen levensstandaard.

De vader van je kind

Ook de vader van je kindje is onderhoudsplichtig als hij het kind erkent. Heeft de jongen of man van wie je zwanger werd het kind niet erkend, dan kan het vaderschap via gerechtelijke weg vastgesteld worden. Je kan bij de familierechtbank een procedure starten om onderhoudsgeld te vragen. Hou er rekening mee dat dit ook de weg openlaat voor de jongen om ouderschapsrechten te verwerven. Voor meer informatie rond de vaderschapserkenning, klik hier of download onze gratis brochures.

Ook een minderjarige vader moet dit onderhoudsgeld zelf betalen. De rechter bepaalt het bedrag en houdt daarbij rekening met de inkomsten van de vader.

Leefloon

In principe hebben enkel meerderjarigen recht op een leefloon, maar ook als zwangere minderjarige of als minderjarige met een kind ten laste kan je voor een leefloon in aanmerking komen. Je vraagt een leefloon aan bij het OCMW van je gemeente. Zij kijken of je in aanmerking komt op basis van de bestaansmiddelen van het gezin waar je deel van uitmaakt. Als je nog bij je ouders woont, kan het OCMW besluiten om je een leefloon als samenwonende toe te kennen.

Kinderbijslag

Zowel je ouders als jij hebben recht op kinderbijslag.

Je ouders ontvangen kinderbijslag voor jou. Dit kan tot je 25 jaar zolang je zelf geen inkomen hebt. Als je alleen woont of als je zelf mama of papa bent, kan je het bedrag zelf ontvangen. Daarvoor moet je een bewijs van je eigen adres op het gemeentehuis vragen en afgeven aan het fonds dat de kinderbijslag betaalt. 

De kinderbijslag voor je kind krijg je ook via Famifed. Je vraagt eerst een formulier aan waarmee je de aanvraag indient. Dat stuur je dan samen met een uittreksel van de geboorteakte (dat je op het gemeentehuis kreeg bij de aangifte van de geboorte) naar het kinderbijslagfonds.

Als je zelf niet werkt en je beide ouders niet werken of van een leefloon leven dan kan je recht hebben op 'gewaarborgde kinderbijslag'. Deze wordt uitgekeerd door het OCMW in plaats van door het kinderbijslagfonds.

Zolang je nog ten laste bent van je ouders, is het het voordeligst als je ouders zowel voor jou als voor je kind kinderbijslag aanvragen, ook als je niet meer thuis woont. Op die manier neemt jouw kind een volgende plaats in in het gezin en is de kinderbijslag hoger.

Meer informatie over de kinderbijslag vind je op de website van Famifed of bij een JAC in je buurt.

Kraamgeld of geboortepremie

Dit is een eenmalige uitkering waarmee je een deel van de kosten bij de geboorte van een kind kan dekken. Het kan aangevraagd worden vanaf de 6de maand van de zwangerschap tot 3 jaar na de geboorte. Kraamgeld kan je gemakkelijk online aanvragen via het kinderbijslagfonds.

Kinderbijslag en kraamgeld aanvragen

Info over de kinderbijslag en het kraamgeld krijg je via 0800 94 434 (gratis) of de website.