Skip to main content

Ik word binnenkort tienermoeder. Waar ga ik van kunnen leven?

Als toekomstige mama wil je wellicht weten hoe je je kindje en jezelf zal kunnen onderhouden.

Misschien woon je nog thuis, en dan heb je in ieder geval al een plek om te wonen. Misschien woon je al alleen, of wil je met je kindje elders gaan wonen. Misschien woon je samen met de vader van je kindje. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat jij en je kindje een woonst en een inkomen hebben.

Werk zoeken

Je kan een studentenjob zoeken na de schooluren, tijdens de weekends en vakanties. Zo kan je al heel wat sparen tegen dat je kindje er is. Zoek je nog meer informatie over bijverdienen als jobstudent, surf dan naar studentatwork.be.

Leefloon

Als zwangere minderjarige of als minderjarige met een kind ten laste kan je voor een leefloon in aanmerking komen.

 • Dit vraag je aan bij het OCMW van je gemeente.
  Zij kijken of je in aanmerking komt op basis van de bestaansmiddelen van het gezin waar je deel van uitmaakt. Als je nog bij je ouders woont, kan het OCMW besluiten om je een leefloon als samenwonende toe te kennen.
Toen mijn zoontje geboren werd, had ik recht op een hoger leefloon omdat ik gezinshoofd was (ik woon alleen). Bovendien kwam daar het groeipakket voor mijn zoontje bij.
Daisy, 19
Hoeveel kost een baby?

Je ouders

Je ouders zijn verplicht te voorzien in je levensonderhoud (alles wat je nodig hebt om te leven) en je studies te bekostigen.
Ze hebben die plicht tot je 18 bent en daarna tot je een studie of opleiding hebt beëindigd. Meestal betekent dit tot het einde van één studie na het secundair onderwijs. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de studie 'normaal' moet verlopen.

Ook als je verder studeert en alleen gaat wonen, kan je in principe maandelijks onderhoudsgeld vragen aan je ouders. Dit is enkel een bijdrage, het is zelden genoeg om mee rond te komen. Als je ouders gescheiden zijn is het bedrag voor onderhoudsgeld dat zij moeten betalen vastgelegd in een vonnis dat je ouders moeten naleven.

Als je ouders niet willen helpen

Sommige ouders dreigen ermee geen geld meer te geven als ze het oneens zijn met je keuzes. 

 • Probeer het uit te praten! 
  Leg uit waarvoor je het geld nodig hebt en hoe je zult proberen zelf ook bij te dragen aan de kosten.
  Het zijn en blijven je ouders. Je zal hun steun best nodig hebben. Probeer dus begrip te hebben voor elkaars gevoelens. 
 • Praat samen met een bemiddelaar
  Loopt het praten moeilijk? Vraag dan de hulp van een intrafamiliaal bemiddelaar. Dat kan gratis bij het CAW, of prive.
  Je kan ook iemand van je familie of vrienden vragen om te bemiddelen tussen jou en je ouders.
 • Geen oplossing te vinden? 
  • Dan kan je een juridische procedure opstarten via de familierechtbank.
   Die bekijkt je situatie en oordeelt of je recht hebt op geld en zo ja, op hoeveel.
   • De vraag is wel of dit de beste oplossing is. Het contact met je ouders kan erg slecht worden hierdoor.  Een juridische procedure is ook zeer duur, geeft stress en vraagt tijd en opvolging. 

Kom je er niet uit, neem dan contact op met het kinderrechtencommissariaat of ga naar een JAC in de buurt.

Je ouders vs hun kleinkind

Je ouders (de grootouders van je kind) hebben ook een onderhoudsplicht ten aanzien van hun kleinkind, maar veel beperkter dan die tegenover jou. Juridisch gezien moeten ze enkel het levensnoodzakelijke geven, terwijl een ouder zijn eigen kind moet laten delen in zijn eigen levensstandaard.

Kind erkennen

Meer informatie rond vaderschapserkenning?

De vader van je kind

Ook de vader van je kindje is onderhoudsplichtig als hij het kind erkent.

Niet juridisch erkend? 

Dan kan het vaderschap via gerechtelijke weg vastgesteld worden.

 • Je kan bij de familierechtbank een procedure starten om onderhoudsgeld te vragen.
 • Wellicht zal eerst een DNA-test opgelegd worden om het biologisch vaderschap vast te stellen.
 • Hou er rekening mee dat de vader op die manier ook ouderschapsrechten kan verwerven (vb.: recht om het kind te zien, mee beslissingen te nemen over het kind, etc.) 

Minderjarige vaders moeten dit onderhoudsgeld zelf betalen. De rechter bepaalt het bedrag en houdt daarbij rekening met de inkomsten van de vader.

Financiële hulp van de overheid

Groeipakket

Zowel je ouders als jij hebben recht op het Groeipakket. 

 • Je ouders ontvangen kinderbijslag voor jou.
  Dit kan tot je 25 jaar zolang je zelf geen inkomen hebt.
  Als je alleen woont of als je zelf mama of papa bent, kan je het bedrag zelf ontvangen. Daarvoor moet je een bewijs van je eigen adres op het gemeentehuis vragen en afgeven aan het fonds dat de kinderbijslag betaalt. 
 • Jij ontvangt een Groeipakket. Dat bestaat uit:
  • Startbedrag
  • Basisbedrag
  • Schooltoeslag
  • Eventuele zorgtoeslag of sociale toeslag

Het groeipakket kan je aanvragen vanaf 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum. 

Hoe Groeipakket aanvragen?

Vraag je groeipakket aan bij Infino.
​​​​​​​Infino is één van de vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket. Jij kunt zelf kiezen wie jouw startbedrag en Groeipakket uitbetaalt, via groeipakket.be. Veranderen kan na één jaar. Fara vindt Infino een betrouwbare partner omdat zij oog hebben voor élke situatie en iedere vorm van ouderschap. Bij hen krijg je een vast aanspreekpunt en word je op de hoogte gehouden met heldere en duidelijke informatie.