Skip to main content

Ik word binnenkort tienermoeder. Waar ga ik van kunnen leven?

Als toekomstige mama wil je wellicht weten hoe je je kindje en jezelf zal kunnen onderhouden.

Misschien woon je nog thuis, en dan heb je in ieder geval al een plek om te wonen. Misschien woon je al alleen, of wil je met je kindje elders gaan wonen. Misschien woon je samen met de vader van je kindje. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat jij en je kindje een woonst en een inkomen hebben.

Werk zoeken

Je kan een studentenjob zoeken na de schooluren, tijdens de weekends en vakanties. Zo kan je al heel wat sparen tegen dat je kindje er is. Zoek je nog meer informatie over bijverdienen als jobstudent, surf dan naar studentatwork.be.

Leefloon

Als zwangere minderjarige of als minderjarige met een kind ten laste kan je voor een leefloon in aanmerking komen.

 • Dit vraag je aan bij het OCMW van je gemeente.
  Zij kijken of je in aanmerking komt op basis van de bestaansmiddelen van het gezin waar je deel van uitmaakt. Als je nog bij je ouders woont, kan het OCMW besluiten om je een leefloon als samenwonende toe te kennen.
Toen mijn zoontje geboren werd, kreeg ik recht op een hoger leefloon omdat ik gezinshoofd was (ik woon alleen). Bovendien kwam daar ook nog het kindergeld voor mijn zoontje bij.
Daisy, 19
Hoeveel kost een baby?

Je ouders

Je ouders zijn verplicht te voorzien in je levensonderhoud (alles wat je nodig hebt om te leven) en je studies te bekostigen.
Ze hebben die plicht tot je 18 bent en daarna tot je een studie of opleiding hebt beëindigd. Meestal betekent dit tot het einde van één studie na het secundair onderwijs. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de studie 'normaal' moet verlopen.

Ook als je verder studeert en alleen gaat wonen, kan je in principe maandelijks onderhoudsgeld vragen aan je ouders. Dit is enkel een bijdrage, het is zelden genoeg om mee rond te komen. Als je ouders gescheiden zijn is het bedrag voor onderhoudsgeld dat zij moeten betalen vastgelegd in een vonnis dat je ouders moeten naleven.

Als je ouders niet willen helpen

Sommige ouders dreigen ermee geen geld meer te geven als ze het oneens zijn met je keuzes. 

 • Probeer het uit te praten! 
  Leg uit waarvoor je het geld nodig hebt en hoe je zult proberen zelf ook bij te dragen aan de kosten.
  Het zijn en blijven je ouders. Je zal hun steun best nodig hebben. Probeer dus begrip te hebben voor elkaars gevoelens. 
 • Praat samen met een bemiddelaar
  Loopt het praten moeilijk? Vraag dan de hulp van een intrafamiliaal bemiddelaar. Dat kan gratis bij het CAW, of prive.
  Je kan ook iemand van je familie of vrienden vragen om te bemiddelen tussen jou en je ouders.
 • Geen oplossing te vinden? 
  • Dan kan je een juridische procedure opstarten via de familierechtbank.
   Die bekijkt je situatie en oordeelt of je recht hebt op geld en zo ja, op hoeveel.
   • De vraag is wel of dit de beste oplossing is. Het contact met je ouders kan erg slecht worden hierdoor.  Een juridische procedure is ook zeer duur, geeft stress en vraagt tijd en opvolging. 

Kom je er niet uit, neem dan contact op met het kinderrechtencommissariaat of ga naar een JAC in de buurt.

Je ouders vs hun kleinkind

Je ouders (de grootouders van je kind) hebben ook een onderhoudsplicht ten aanzien van hun kleinkind, maar veel beperkter dan die tegenover jou. Juridisch gezien moeten ze enkel het levensnoodzakelijke geven, terwijl een ouder zijn eigen kind moet laten delen in zijn eigen levensstandaard.

Kind erkennen

Meer informatie rond vaderschapserkenning?

De vader van je kind

Ook de vader van je kindje is onderhoudsplichtig als hij het kind erkent.
Heeft de jongen of man van wie je zwanger werd het kind niet erkend, dan kan het vaderschap via gerechtelijke weg vastgesteld worden.
Je kan bij de familierechtbank een procedure starten om onderhoudsgeld te vragen. Hou er rekening mee dat dit ook de weg openlaat voor de jongen om ouderschapsrechten te verwerven. 

Ook een minderjarige vader moet dit onderhoudsgeld zelf betalen. De rechter bepaalt het bedrag en houdt daarbij rekening met de inkomsten van de vader.

Financiële hulp van de overheid

Startbedrag

Wanneer je baby geboren wordt heb je ook recht op een startbedrag bij de geboorte (dit is een onderdeel van het Groeipakket).

 • Het startbedrag is een bedrag dat je kan aanvragen vóór dat je kind geboren is.
  Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen.
  • Dat kan bij een van de vrij Vlaamse uitbetalers (zie hieronder). ​​​
  • Om de aanvraag te doen heb je een doktersattest met de vermoedelijke geboortedatum nodig. 
  • Aanvragen? Klik hier

Groeipakket

Zowel je ouders als jij hebben recht op het Groeipakket. 

 • Je ouders ontvangen kinderbijslag voor jou.
  Dit kan tot je 25 jaar zolang je zelf geen inkomen hebt.
  Als je alleen woont of als je zelf mama of papa bent, kan je het bedrag zelf ontvangen. Daarvoor moet je een bewijs van je eigen adres op het gemeentehuis vragen en afgeven aan het fonds dat de kinderbijslag betaalt. 
   
 • De kinderbijslag voor je kind ontvang je ook via het groeipakket
  Vanaf 1 januari 2019 zijn er vijf Vlaamse uitbetalers die ervoor zorgen dat je het Groeipakket van je kind tijdig en correct ontvangt: Fonsinfinokidslifemyfamily en parentia.

Meer informatie over het Groeipakket vind je op de website van groeipakket of bij een JAC in je buurt.