Skip to main content

Kan ik mijn ex dwingen mijn kindje te erkennen?

Als de vader van je kind het kind niet erkend heeft, kan je via de rechtbank de vaderlijke afstamming laten vaststellen. Dat kan dmv. een DNA-test. Als blijkt dat hij de biologische vader is, zal hij onderhoudsgeld moeten betalen. Verder heeft hij geen enkel recht, ook geen bezoekrecht.

Afstamming = erkenning?

Opgelet! Hou er rekening mee dat wanneer je de afstamming laat vaststellen, dit voor de vader wel een aanleiding kan zijn om zich te laten erkennen en dus ook ouderschapsrechten te verkrijgen. 
Als biologische vader kan hij een procedure starten om omgangsrecht te krijgen.

Erkenning = bezoekrecht?

Van het moment dat hij het kind erkent, kan hij via de jeugdrechtbank omgangsrecht vragen als jij daar niet vrijwillig mee akkoord gaat.

Erkenning betekent dat:

  • je kind de familienaam van de erkenner kan krijgen
  • je kind kan erven van de erkenner
  • je kind de nationaliteit krijgt van de erkenner als het nog geen 18 jaar is
  • de erkenner onderhoudsplichtig is tot het kind 18 jaar is of een eerste opleiding voltooid heeft;
  • de erkenner recht heeft op regelmatig contact met het kind.

De man die je kind erkent, is de juridische vader. Hij hoeft niet de natuurlijke vader (= de verwekker) te zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je later een partner hebt die je kinderen wil erkennen, dat kan.

Erkenning is voor altijd. Ook al gaan jullie uit elkaar, je ex zal altijd wettelijk verbonden blijven met je kind. Denk dus goed na of het je wel waard is om voor altijd op deze manier verbonden te zijn met je ex.

Bemiddeling

Hou er rekening mee dat een zaak voor de rechtbank veel energie vraagt. Probeer rustig met elkaar te praten en iets overeen te komen. Zet dat altijd op papier en onderteken het beide. 

Meer informatie over de erkenning van je kind als vader?