Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Kan ik mijn ex dwingen mijn kindje te erkennen?

Als de vader van je kind het kind niet erkend heeft, kan je via de rechtbank de vaderlijke afstamming laten vaststellen. Dat kan dmv. een DNA-test.

Kind erkennen

Hoe breng je de erkenning in orde? Je vindt alle info op deze site van de overheid. 

Afstamming = erkenning?

Een afstammingsprocedure staat los van een procedure over ouderlijk gezag en omgangsrecht en onderhoudsgeld. Het is dus niet omdat het vaderschap biologisch vastgesteld is, dat er automatisch ook rechten en plichten toegekend worden. Daarvoor moet een aparte procedure opgestart worden. Ook in die procedure wordt niks automatisch toegekend, maar wordt gekeken wat in het belang van het kind is.

Opgelet! Hou er rekening mee dat wanneer je de afstamming laat vaststellen, dit voor de vader wel een aanleiding kan zijn om zich te laten erkennen en dus ook ouderschapsrechten te verkrijgen. 
 

Erkenning = bezoekrecht?

Van het moment dat hij het kind erkent, kan hij via de familierechtbank omgangsrecht vragen als jij daar niet vrijwillig mee akkoord gaat.

Erkenning betekent dat:

  • je kind de familienaam van de erkenner kan krijgen
  • je kind kan erven van de erkenner
  • je kind de nationaliteit krijgt van de erkenner als het nog geen 18 jaar is
  • de erkenner onderhoudsplichtig is tot het kind 18 jaar is of een eerste opleiding voltooid heeft;
  • de erkenner recht heeft op regelmatig contact met het kind.

De man die je kind erkent, is de juridische vader. Hij hoeft niet de natuurlijke vader (= de verwekker) te zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je later een partner hebt die je kinderen wil erkennen, dat kan.

Erkenning is voor altijd. Ook al gaan jullie uit elkaar, je ex zal altijd wettelijk verbonden blijven met je kind. Denk dus goed na of het je wel waard is om voor altijd op deze manier verbonden te zijn met je ex.

Bemiddeling

Hou er rekening mee dat een zaak voor de rechtbank veel energie vraagt. Probeer rustig met elkaar te praten en iets overeen te komen. Zet dat altijd op papier en onderteken het beide. 

Meer juridische info?

In deze brochure vind je alle informatie over rechten, plichten en beslissingen die genomen worden als je minderjarige ouder wordt.