Skip to main content

Hoe groot is de kans dat mijn kindje het syndroom van Down heeft?

Hoe groot de kans is dat je kind syndroom van Down heeft, wordt berekend op basis van je leeftijdsgebonden kans en de testresultaten van de screening.

Leeftijdsgebonden kans

uit: ‘Alles goed met mijn baby?’ Erfelijkheid in de kijker/Brochure van de Vlaamse Centra voor Menselijke Erfelijkheid

Hoe ouder je als zwangere vrouw bent, hoe groter de kans dat je kindje een chromosomale afwijking heeft. Dit geldt in het bijzonder voor het syndroom van Down.

Deze tabel geeft weer hoe groot de gemiddelde kans is dat je op een bepaalde leeftijd in verwachting bent van een kindje met het syndroom van Down.

Op je veertigste heb je een kans van 1/80 om een kindje te krijgen met het Downsyndroom. Op je vierenveertigste heb je zelfs een kans van 1/30 dat je kindje het syndroom van Down heeft.

Jouw kans

Bij de screening voor het syndroom van Down vertrekt men van de kans die voor jouw leeftijd geldt. Vervolgens gaat men uit de testresultaten afleiden of jouw kans groter of kleiner is dan die van iemand anders op jouw leeftijd.

Ben je 40 jaar, dan is je normale kans op een kindje met het Downsyndroom 1/80. Krijg jij een screeningresultaat dat bijvoorbeeld 1/150 is, dan wil dat zeggen dat je minder kans hebt op een kindje met het Downsyndroom dan een doorsnee vrouw op jouw leeftijd. De kans ligt wel nog altijd hoger dan het gemiddelde over alle leeftijden heen.

Algemeen spreekt men van een verhoogd risico wanneer je kansberekening een resultaat geeft dat groter is dan 1 op 250. In dat geval zal men altijd verder onderzoek aanraden.