Skip to main content

Alle info over NIPT

NIPT staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test. Bij deze test neemt men bloed af van de zwangere vrouw. In het bloed van de moeder circuleert DNA van de baby. Dankzij het DNA in deze bloedafname kan men de foetus screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen.

Volgende chromosomale afwijkingen worden onderzocht:

 • Syndroom van Down (trisomie 21)
 • Syndroom van Edwards (trisomie 18)
 • Syndroom van Patau (trisomie 13)

De NIPT bepaalt enerzijds of er een extra kopie van chromosoom 21, 18 of 13 bij de baby aanwezig is. Anderzijds bepaalt de NIPT ook het geslacht van de baby. 

 • Vanaf wanneer kan ik de NIPT laten uitvoeren?

  De NIPT kan afgenomen worden vanaf de 11de zwangerschapsweek.

 • Wat zijn de risico's van de NIPT?

  De afname van de NIPT is zeer veilig. Er is geen risico op een miskraam en er is geen risico voor de zwangere vrouw of de baby.

 • Hoeveel kost de NIPT?

  De NIPT wordt vanaf juli 2017 terugbetaald door je ziekenfonds. Het honorarium voor het labo bedraagt 260 euro. Heb je de verhoogde tegemoetkoming, krijg je dit bedrag volledig terugbetaald. Anderen betalen maximaal 8,68 euro. 

 • Is de NIPT betrouwbaar?

  De NIPT is veel betrouwbaarder dan de combinatietest (echografie en bloedafname op 12 weken). Toch is de NIPT nog niet even betrouwbaar als een diagnostische test zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.
  In minder dan 1% van de gevallen is de NIPT immers vals positief. Dat wil zeggen dat de NIPT in die gevallen zegt dat de baby trisomie 21 heeft, terwijl dat eigenlijk toch niet het geval is. Daarom doet men bij een afwijkende NIPT altijd ook een invasieve test, meestal een vruchtwaterpunctie.

 • Is de NIPT verplicht?

  De NIPT geeft je veel informatie over je ongeboren baby zonder enig risico, waardoor het kan zijn dat je je ‘verplicht’ voelt om de NIPT uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat de gynaecoloog het suggereert, of omdat vriendinnen er heel vlot overgaan en het de normaalste zaak van de wereld vinden. De NIPT is echter niet verplicht, net zoals alle andere screeningstesten. Indien je geen testen of NIPT wenst, mag je dit gerust aangeven aan je gynaecoloog of huisarts.

Wil je meer informatie vooraleer je de NIPT laat uitvoeren? Wil je ondersteuning in dit keuzeproces? Wil je graag overleggen over de opties bij slecht nieuws? Contacteer dan je huisarts, gynaecoloog, vroedvrouw of natuurlijk Fara.