Skip to main content

Kan ik een 2de diagnostische test vragen ter bevestiging?

Een diagnostische test brengt steeds een klein risico op miskraam met zich mee. Zonder medische indicatie zal er om die reden niet ingegaan worden op de vraag naar een tweede test ter bevestiging.

Om met zekerheid te kunnen zeggen of een bepaalde afwijking aan- of afwezig is bij de foetus, is een diagnostische test nodig. Dit kan een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie zijn. Omdat een diagnostische test een invasieve test is, brengt hij steeds een klein risico op miskraam met zich mee. Het medische team gaat daarom steeds goed na of er grondige redenen zijn om deze test uit te voeren.

Een vlokkentest of vruchtwaterpunctie gebeurt steeds in een gespecialiseerd centrum en is erg betrouwbaar. Medisch gezien is er meestal geen indicatie om de test te herhalen en bijgevolg zal er niet ingegaan worden op de vraag naar een tweede test ter bevestiging.

Ben je echter van mening dat een tweede test zinvol zou kunnen zijn of denk je dat er goede redenen zijn om aan het resultaat van de eerste test te twijfelen? Aarzel dan niet om dit met je arts te bespreken. Het kan belangrijk zijn om niet met je twijfels te blijven rondlopen en samen te bekijken wat er nodig is om vertrouwen te hebben in het resultaat van de eerste test. Zo kan je bijvoorbeeld wel om een tweede advies vragen via echo.