Skip to main content

Ik ben zwanger en heb CMV, wat nu?

Wanneer je een CMV infectie oploopt tijdens de zwangerschap, dan houdt dit mogelijks risico's in voor de gezondheid van de baby. Er bestaat nog geen behandeling voor het virus, wat maakt dat je waarschijnlijk voor een lang en onzeker traject staat en dat je de zwangerschap op een minder zorgeloze manier kan beleven.

Overdracht van zwangere vrouw naar baby

CMV is een vaak voorkomend virus dat meestal een onschuldig verloop kent. Wanneer je CMV oploopt tijdens de zwangerschap, dan kan dit echter risico’s inhouden voor de gezondheid van de baby.

Het virus kan overgedragen worden van moeder op kind tijdens de zwangerschap. Hoe groot die kans is, is afhankelijk van wanneer je in de zwangerschap de infectie hebt opgelopen:

  • Wanneer een zwangere vrouw besmet geraakt tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap dan geeft gemiddeld 1/3 de infectie door aan de baby.
  • In de laatste maanden van de zwangerschap is de kans op overdracht groter, maar zijn de kansen op klachten na de geboorte minder groot.

Via medische testen kan je laten nagaan wanneer je ongeveer de infectie hebt opgelopen, rond de conceptie of tijdens de zwangerschap. Deze testen voorspellen echter niet of de infectie aan de ongeboren baby is doorgegeven en of de baby gezondheidsproblemen zal hebben.

Om te weten of het virus overgedragen is naar de baby, kan je vanaf 20 weken een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren.

  • Wanneer uit de punctie blijkt dat het virus niet overgedragen werd dan zal je verder opgevolgd worden als een standaard zwangerschap.
  • Wanneer uit de punctie blijkt dat het virus is overdragen dan zal je van nabij opgevolgd worden door het ziekenhuis en je gynaecoloog.

Onzekere periode

Wanneer je CMV oploopt tijdens je zwangerschap, dan kan je voor een lange en onzekere periode komen te staan. Een periode waarin je misschien worstelt met heel wat intense gevoelens en gedachten, waarin je misschien belangrijke keuzes overweegt. Dit nieuws doorkruist de beleving van je zwangerschap, een periode die je je ongetwijfeld anders had ingebeeld.

Het is belangrijk om je zo goed mogelijk te laten omringen en informeren, je gynaecoloog, arts en vroedvrouw kunnen je helpen om je door deze periode te loodsen. Ook bij Fara kan je terecht voor een gesprek rond je keuzeopties of om samen stil te vallen en te zoeken wat je kan helpen om met deze onzekerheid om te gaan.

Waar kan je terecht met vragen over CMV?
Overweeg je een zwangerschapsafbreking na CMV?