Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Mag ik een zwangerschap afbreken omwille van CMV?

Als een CMV-infectie bij de mama wordt vastgesteld voor 14 weken zwangerschap (12 weken na de bevruchting), kan je kiezen voor een abortus om psycho-sociale redenen. 

Na 12 weken kan een afbreking enkel:

 • wanneer er CMV bij de foetus is vastgesteld 
 • én beeldvormingsonderzoek ernstige letsels laat zien

Voor 12 weken

Vaak wordt bij de eerste bloedname om de zwangerschap vast te stellen gecontroleerd of er aanwijzingen te vinden zijn voor een CMV infectie. De meeste vrouwen zijn dus vroeg in hun zwangerschap op de hoogte van een mogelijke besmetting.

Op dat moment is het niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn.

 • Pas vanaf 20 weken valt vast te stellen of de foetus de infectie heeft overgenomen.
 • Als dat het geval is, zijn de gevolgen voor de baby onduidelijk.
 • De kans is groot (9/10) dat deze helemaal gezond is, maar er bestaat ook een risico op ernstige letsels (1/10).

Abortus?

Neem de tijd om de eerste gevoelens te laten zakken.
Zowel de keuze voor abortus in deze fase, als het verderzetten van de zwangerschap, houdt leven met onzekerheid in.

Abortus kan een mogelijkheid worden die je voordien misschien nooit had overwogen:

 • In België is abortus toegestaan tot 12 weken zwangerschap (of 14 weken, geteld vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie)
 • deze vindt plaats in een abortuscentrum

Het is niet eenvoudig om de risico’s en gevolgen van CMV in te schatten of te begrijpen.
Laat je daarom goed ondersteunen en informeren door je arts, gynaecoloog of vroedvrouw. Ook Fara is er voor je via mail, telefoon of chat.

Na 12 weken

Na 14 weken zwangerschap (12 weken na de bevruchting) is een zwangerschapsafbreking enkel toegestaan wanneer er een ernstige en ongeneeslijke aandoening wordt vastgesteld bij de foetus. Het vaststellen van een CMV-infectie bij de mama, voldoet niet aan dit criterium. Zelfs wanneer vaststaat dat ook de foetus de infectie heeft, is dit niet voldoende om een zwangerschapsafbreking toe te staan. Het zou immers kunnen dat je baby perfect gezond ter wereld komt.

Ethisch comité?

Pas wanneer via MRI-scan of echo ernstige en ongeneeslijke afwijkingen worden vastgesteld bij de foetus, kan een zwangerschapsafbreking om medische redenen overwogen worden.
Als deze letsels pas worden vastgesteld na 24 weken zwangerschap, kan het ziekenhuis een advies van het Ethisch Comité inroepen.

Na 12 weken ligt de keuze voor een zwangerschapsafbreking dus niet meer volledig in je eigen handen.

 • Het kan fijn aanvoelen dat een afbreking enkel kan wanneer er zekerheid is over de gevolgen van een CMV infectie en dat de beslissing gedragen wordt door een medisch team.
 • Langs de andere kant kan het juist onveilig voelen dat de controle over de beslissing niet helemaal in jouw handen ligt.
  Bespreek dan goed:
  • hoe jouw ziekenhuis in het verleden is omgegaan met vragen rond afbreking omwille van CMV
  • hoeveel inspraak jullie daarin kunnen krijgen