Skip to main content

Wat zegt de wet over abortus?

In België kan een abortus om psychosociale (niet-medische) redenen tot 12 weken zwangerschap. Dat zijn 14 weken na de eerste dag van je laatste maandstonden.

  • Na 12 weken kan je in België geen abortus meer laten uitvoeren om psycho-sociale redenen. Op een zwangerschapsafbreking om medische redenen staat geen maximumtermijn.
  • Volgens de wet mag enkel de vrouw die zwanger is, de beslissing over abortus nemen. Ook als je jonger dan 18 jaar bent, beslis je zelf over je abortus (vanaf 12 jaar). Je ouders kunnen je tot niets verplichten. Ook al proberen je ouders of je partner je onder druk te zetten: jij hebt het laatste woord.
  • De wet voorziet een wachttijd van 6 dagen tussen het eerste gesprek op het abortuscentrum en de dag van de ingreep.
Abortuswet