Skip to main content

Wat is abortus?

Een abortus is een ingreep die wordt uitgevoerd met als doel de zwangerschap af te breken. Vrouwen die voor een abortus kiezen zijn meestal ongewenst of ongepland zwanger, maar er kunnen ook medische overwegingen meespelen in de keuze voor abortus.

Abortus om psychosociale redenen

De keuze voor een abortus is steeds persoonlijk. Er zijn verschillende redenen mogelijk waarom je een abortus kan laten uitvoeren:

  • Je nog niet klaar voelen voor een kind
  • Je kinderwens is compleet
  • Je beschikt over onvoldoende financiële middelen om voor (nog) een kind te zorgen
  • Je raakte zwanger na een verkrachting
  • Een kind past momenteel niet in je huidige leven en plannen op korte termijn
  • Je bent een moslimmeisje, minderjarig en mag van je ouders eigenlijk nog geen verkering hebben
  • Je bent ongehuwd en zwanger
  • Je bent nog maar net bevallen
  • Je kampt met relatieproblemen
  • Je hebt geen steun van een partner of je familie om een kind op te voeden

De wet zegt dat de vrouw enkel over een vaste wil moet beschikken om de keuze om haar zwangerschap te laten afbreken te kunnen maken.

Abortus om medische redenen

Als de zwangerschap je gezondheid ernstig bedreigt, of als het zeker is dat het kindje een zware ziekte heeft die niet te genezen valt, kan een abortus om medische redenen uitgevoerd worden. Dit kan ook na 12 weken, er is geen maximum termijn. Voor meer informatie kan je terecht op deze pagina