Skip to main content

Kan iemand mij dwingen tot abortus?

Neen. De abortuswet zegt heel duidelijk dat je als vrouw zelfstandig kan beslissen of je wel of niet een abortus laat uitvoeren.

Onder druk?

  • Het kan zijn dat je (ex-)partner, ouders, of iemand anders het niets eens is met je keuze om de zwangerschap te behouden. Dat kan om allerlei redenen zijn: ze begrijpen je keuze niet, ze zouden het zelf anders doen, ze zijn bezorgd over het kindje of om jou, ze willen nog geen vader of grootouder worden…
  • Als iemand jou dwingt om abortus te doen, geef dit dan aan in het abortuscentrum. Wanneer de medewerkers daar merken dat de abortus niet je eigen keuze is, zullen ze met je praten of zelfs weigeren om de ingreep uit te voeren.
  • Als de persoon die je dwingt aanwezig is tijdens het gesprek in het abortuscentrum, vraag dan of je alleen met de medewerker van het centrum kan spreken. Ze zullen de andere persoon dan vragen om even weg te gaan.

 

Minderjarig en abortus

De abortuswet zegt heel duidelijk dat de zwangere vrouw zelf beslist over een abortus, ongeacht haar leeftijd.