Skip to main content

Is een abortus pijnlijk?

Of een abortus pijn doet is moeilijk te voorspellen. De pijnervaring verschilt immers van vrouw tot vrouw.

Zuigcurrettage

  • Een zuigcurettage wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving.
  • Omdat het wijder maken van de baarmoederhalsopening zonder verdoving pijnlijk kan zijn, wordt de baarmoederhals verdoofd. Deze injecties worden over het algemeen als weinig pijnlijk ervaren, terwijl het wijder maken van de baarmoederhals meestal een lichte menstruatiepijn geeft.
  • Bij het aspireren van de baarmoederholte trekt de baarmoeder samen, wat tijdelijk matige tot hevige krampen kan veroorzaken, die na de behandeling geleidelijk aan verminderen.

Abortuspil

  • Bij een medicamenteuze behandeling kan je na het innemen van de tweede reeks pillen last hebben van krampen.
  • Ook hier is de pijnervaring zeer verschillend. Sommige vrouwen voelen amper dat hun baarmoeder samentrekt, anderen voelen lichte krampen, weer anderen hebben felle buikpijn.
  • Net als bij een zuigcurettage kan pijnmedicatie worden gegeven.