Skip to main content

Is abortus strafbaar?

In België is abortus nog steeds in het strafwetboek opgenomen. Maar sinds de wet van 1990 is het geen strafbaar feit meer als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

In de zomer van 2018 bereikten de federale meerderheidspartijen een akkoord over het indienen van een wetsvoorstel om abortus of vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit het strafwetboek te halen. Het is nu afwachten tot de inwerkingtreding van deze nieuwe wet.

Tot de inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel, geldt dat als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, een abortus niet strafbaar is:

 • Voorlichtingsdienst
  De eerste consultatie en de behandeling vinden plaats in een ‘inrichting voor gezondheidszorg’. Dat wil zeggen: een abortuscentrum of een ziekenhuis dat abortushulpverlening aanbiedt. In dat centrum of ziekenhuis moet een voorlichtingsdienst aanwezig zijn.
 • Noodsituatie
  De wet zegt dat een vrouw die omwille van haar zwangerschap in een noodsituatie verkeert een zwangerschapsafbreking kan hebben. De wet omschrijft het begrip ‘noodsituatie’ niet, maar stelt duidelijk dat de beslissing bij de vrouw ligt. Zij alleen oordeelt over haar noodsituatie en de invulling ervan. 
 • Schriftelijke bevestiging
  Op de dag van de abortus bevestig je je vraag voor een zwangerschapsafbreking schriftelijk.
 • Verplichte wachttijd
  Tussen de eerste afspraak en de abortus (in hetzelfde centrum) loopt een verplichte wachttijd van zes dagen.
  Opgelet! Dit betekent dat een eerste afspraak vóór het einde van de 11e zwangerschapsweek (of vóór het einde van de 13e week, als je telt vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) moet plaatsvinden.

Na 14 weken zwangerschap

Na de 14e zwangerschapsweek kan abortus in België enkel nog uitgevoerd worden onder volgende omstandigheden:

 • de zwangerschap houdt een ernstig gevaar in voor de gezondheid van de vrouw.
 • het kind zal lijden aan een ongeneeslijke kwaal.
 • De behandeling gebeurt dan in een ziekenhuis en het advies van een tweede geneesheer of ethische commissie wordt ingewonnen.

Wens je een abortus na 14 weken zwangerschap en geldt het bovenstaande niet, dan kan je in het buitenland terecht (Nederland, Groot-Brittannië). Als je in een dergelijke situatie verkeert, ga dan naar een Belgisch abortuscentrum voor een gesprek en informatie. Zij zullen je correct doorverwijzen.