Skip to main content

Is abortus strafbaar?

Abortus is niet strafbaar in België, tenzij de voorwaarden – voorzien in de wet - niet gevolgd worden.

In 2018 werd abortus uit de strafwet gehaald. Tot dan was abortus een misdrijf, tenzij de vrouw zich in een noodsituatie bevond. Voortaan is abortus enkel nog strafbaar wanneer de voorwaarden, voorzien in de wet, niet gevolgd worden.

Voorwaarden

  • De abortus moet plaatsvinden voor het einde van de 14de week zwangerschap of voor het einde van de 12de week na de bevruchting
  • De abortus moet uitgevoerd worden door een arts, onder medisch verantwoorde omstandigheden, in een instelling voor gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden.
  • De vrouw moet ingelicht worden over de medische risico’s van een abortus; over de mogelijkheden van ondersteuning en bijstand indien zij ervoor kiest om de zwangerschap verder te zetten; over de mogelijkheden tot psychosociale ondersteuning; over adoptie of andere opvangmogelijkheden; over contraceptiva.
  • De vrouw moet de vaste wil hebben om de zwangerschap af te breken en deze schriftelijk bevestigen op de dag van de ingreep.
  • Een abortus kan pas doorgaan na een verplichte wachttijd van zes dagen na de eerste consultatie (eventueel bij de tellen bij de wettelijke termijn van 12 weken na de bevruchting indien de eerste consultatie minder dan 6 dagen voor het einde van de wettelijke termijn plaatsvond). Deze wachttijd kan ingekort worden om dringende medische redenen.
  • Niemand kan verplicht worden mee te werken aan een zwangerschapsafbreking, maar een arts die weigert een abortus uit te voeren heeft een doorverwijsplicht.

Na 14 weken zwangerschap

  • Na 12 weken na de bevruchting (of 14 weken zwangerschap) kan een afbreking enkel wanneer de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw en/of wanneer het kind lijdt aan een ‘uiterst zware en ongeneeslijke’ kwaal. In dat geval moet er steeds een advies van een twee arts worden ingeroepen.
  • Wens je een abortus na 14 weken zwangerschap en geldt het bovenstaande niet, dan kan je in het buitenland terecht (Nederland, Groot-Brittannië). Als je in een dergelijke situatie verkeert, ga dan naar een Belgisch abortuscentrum voor een gesprek en informatie. Zij zullen je correct doorverwijzen.
Lees je er graag de volledige wet op na?