Skip to main content

Mag ik mijn zoon/dochter met een mentale beperking laten steriliseren?

Sterilisatie kan in België enkel mits toestemming van de patiënt gebeuren, ook al is zij minderjarig en/of heeft zij een mentale beperking.

Je kind laten steriliseren zonder zijn medeweten is een schending van de mensenrechten. Dit mag je dus niet zomaar doen.

Wils(on)bekwaamheid

  • Als je kind door de behandelende arts als wilsbekwaam wordt ingeschat, zal hij of zij in principe zelf moeten instemmen met een sterilisatie.
  • Als zij door de behandelende arts als wilsonbekwaam wordt ingeschat, zal de arts in principe een commissie bijeenroepen die mee zal oordelen over de noodzaak van een sterilisatie.

Als je hierover met vragen zit, ga hierover dan zeker in gesprek met de arts van je kind.
Doe dit bij voorkeur samen met je kind. Het is belangrijk om je kind te informeren en te ondersteunen in de keuze van een anticonceptiemiddel dat bij zijn/haar levensstijl past en zoveel als mogelijk bescherming biedt.

Bezorgd over de kinderwens van je kind?

Soms wil men kost wat kost een zwangerschap bij het kind voorkomen.
Hoewel vaak goed bedoeld, gaat deze aanpak voorbij aan het verhaal, de wensen en verwachtingen van bepaalde mensen met een beperking voor wie ouderschap een belangrijke betekenis heeft.

Het gaat ook over kinderwens durven bespreekbaar te maken, praten over de betekenis en verantwoordelijkheden van ouderschap en over redenen van niet of foutief gebruik van anticonceptie. De optie sterilisatie kan een onderdeel zijn van dat gesprek.  

Nood aan een luisterend oor?

Als je deze vraag leest ben je waarschijnlijk bezorgd over de kans op een ongeplande zwangerschap of kinderwens van je kind, ook daarover kan je bij Fara terecht. Twijfel niet om ons te contacteren, we gaan graag samen met jou op weg. 

Meer informatie?

Gezin en Handicap organiseert verhelderende infomomenten, workshops en meerdaagse cursussen voor ouders van een kind met een beperking. Ze focussen op jouw vragen en bezorgdheden. Voor het programma en actuele informatie, neem je best een kijkje op hun website. 

Mijn kind met beperking heeft een kinderwens, wat nu?
Waar kunnen we terecht voor ondersteuning?